Modelteksten

Lees onze tips bij het invullen van deze documenten. Vooral voor het referentienummer van de verbintenis bij de financiële zekerheid vragen we uw specifieke aandacht.
 

Verbintenis

  • Verbintenis gewone procedure - na conform bodemsaneringsproject

Verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg - overdracht gewone procedure

  • Verbintenis versnelde overdracht - na conform beschrijvend bodemonderzoek

Verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg - overdracht versnelde procedure

  • Bevoegdheidsverklaring notaris

Verklaring van bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een vennootschap of vereniging (pdf)

Verklaring van bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een vennootschap of vereniging (word)

Financiële zekerheden

  • Modeltekst Bankwaarborg

Bankwaarborg bodemsanering (pdf)

Bankwaarborg bodemsanering (word)

  • Modeltekst verpande rekening

Verpande rekening bodemsanering (pdf)

Verpande rekening bodemsanering (word)

  • Modeltekst garantieverzekering

Garantieverzekering bodemsanering (pdf)

Garantieverzekering bodemsanering (word)

Handleiding

  • Handleiding overdrachten: we verwijzen naar delen 8.3 en 8.4

Handleiding overdrachten (2016)