Modelteksten

Lees onze tips bij het invullen van deze documenten. Vooral voor het referentienummer van de verbintenis bij de financiële zekerheid vragen we uw specifieke aandacht.
Download onze tips (pdf ..)

Verbintenis

  • Verbintenis gewone procedure - na conform bodemsaneringsproject

Verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg - overdracht gewone procedure

  • Verbintenis versnelde overdracht - na conform beschrijvend bodemonderzoek

Verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg - overdracht versnelde procedure

  • Bevoegdheidsverklaring notaris

Verklaring van bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een vennootschap of vereniging (pdf)

Verklaring van bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een vennootschap of vereniging (word)

Financiële zekerheden

  • Modeltekst Bankwaarborg

Bankwaarborg bodemsanering (pdf)

Bankwaarborg bodemsanering (word)

  • Modeltekst verpande rekening

Verpande rekening bodemsanering (pdf)

Verpande rekening bodemsanering (word)

  • Modeltekst garantieverzekering

Garantieverzekering bodemsanering (pdf)

Garantieverzekering bodemsanering (word)

Handleiding

  • Handleiding overdrachten: we verwijzen naar delen 8.3 en 8.4

Handleiding overdrachten (2016)