Mogen bedrijven afgedankte batterijen ter beschikking stellen van scholen?

Neen. Zoals bepaald in de wetgeving mogen scholen enkel batterijen van huishoudelijk gebruik inzamelen. Scholen zijn dus geen reglementaire bestemming voor afgedankte batterijen afkomstig van bedrijven. Als bedrijf moet u bovendien kunnen aantonen dat u zich op een correcte manier heeft ontdaan van uw afgedankte batterijen op basis van een attest. Dit attest kan alleen verkregen worden als de afgedankte batterijen op de locatie van het bedrijf worden opgehaald door een registreerde inzamelaar, handelaar of makelaar, en worden afgevoerd naar een vergunde verwerker. Meer informatie hierover vindt u op de webpagina "informatie voor bedrijven die gebruiker zijn van batterijen en accu's".