Mol - stoomwasserij Sint-Pieter

Historiek van de site

Op de site bevond zich vroeger de stoomwasserij Sint-Pieter. De wasserij werd geëxploiteerd van 1945 tot 2005. Het terrein ligt pal in het centrum van Mol. Het is bijna volledig bebouwd  en wordt omringd door aanpalende tuinen, bouwgronden en parkeerplaatsen. Er is toegang tot het terrein via de Collegestraat 33 en via de Markt (Graaf de Broquevillestraat).

De rol van de OVAM

Door het gebruik van gechloreerde solventen en de diverse opslagtanks met stookolie ontstond in het verleden een bodem- en grondwaterverontreiniging. Daarnaast zijn er nog diverse afvalstoffen op het terrein aanwezig. De OVAM werd eind maart 2012 via het 'protocol curatoren' eigenaar van de site. Eerst worden de afvalstoffen opgeruimd en worden de brandstoftanks geledigd en gereinigd. Zo wordt verdere bodemverontreiniging voorkomen. Nadien stelt de OVAM een bodemsaneringsdeskundige aan om de volledige verontreiniging in grootte en diepte in beeld te brengen. Dit heet het beschrijvend bodemonderzoek. Er wordt ook een asbestinventaris opgesteld.

Welke werken zijn er gepland?Mol stoomwasserij Sint-Pieter

Na de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek gaat de bodemsaneringsdeskundige nu na welke saneringstechnieken bruikbaar zijn voor de aanpak van de bodem- en grondwaterverontreiniging. Momenteel is er nog geen informatie over de saneringswerken.

Wat brengt de toekomst?

De industriële erfenis van zestig jaar wasserij is niet in één, twee drie op te lossen. De gebouwen staan al enkele jaren leeg en zijn in verval. De OVAM doet er echter alles aan om dit project vlot te laten verlopen en nieuwe ruimte te creëren voor stadsontwikkeling in het hart van Mol. Het gebouw en de grond werden eind 2016 te koop aangeboden, zodat in overleg met de uiteindelijke koper de saneringsaanpak en eventuele sloop verder uitgewerkt kunnen worden.

Stoomwasserij in Mol
Mol stoomwasserij Sint-Pieter
Contact

An Eijkelenburg
015 284 189
ambtshalve@ovam.be