Monetarisatie

Figuur Monetarisatie

Bij de vergelijking van de individuele milieu-indicatoren van functioneel gelijkwaardige productsystemen (in deze studie: gebouwelementen) is het soms lastig om te bepalen welke oplossing de voorkeur geniet. Het onderling wegen van de milieu-indicatoren kan deze hindernis vermijden. Gezien het de bedoeling is van deze studie om zo objectief mogelijk en op transparante wijze de milieugerelateerde materiaalprestaties van gebouwelementen in kaart te brengen, werd er geopteerd om de optionele wegingsstap te baseren op een milieukostenmethode (en niet op een panelmethode of distance-to-targetmethode).