Niet alle composteermachines zijn even veilig

  • 11 februari 2021

De kleinschalige bewerking en verwerking van keukenafval en etensresten staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Er verschijnen steeds meer nieuwe apparaten op de markt die composteren, drogen of vermalen. In de meeste gevallen zijn ze bedoeld om het keukenafval en etensresten om te zetten in een bodemverbeterend middel, te lozen in de riolering of om te vormen tot een geurloze droge fractie om geurhinder te vermijden.

Helaas blijkt dat de meeste kleinschalige verwerkingsmethoden er niet in slagen om stabiele en veilige compost te produceren en dat ze relatief veel energie verbruiken. Ze mogen ook geen risico vormen voor volksgezondheid en milieu.

Of het gebruik is toegelaten, hangt af van het beoogde doel van elk systeem. De OVAM hield de vier belangrijkste categorieën tegen het licht. De resultaten vindt u hier.