Nieuw platform verkent circulaire (stads)havens

  • 16 november 2020

Havens zijn cruciaal voor Vlaanderen en de circulaire economie. In havens zien we tal van unieke circulaire innovaties ontstaan. Maar wat is nodig om die circulaire innovaties te verbinden en te versnellen? Wat delen ze onderling, wat kunnen ze van elkaar leren en wat maakt ze uniek?  

De voorbije twee jaar zochten Vlaanderen Circulair en de OVAM een eerste antwoord in samenwerking met Architecture Workroom Brussels, 1010 architecture urbanism en de VUB. Uit een verkennende analyse van een 50-tal praktijken uit 11 Europese havens destilleerden ze inzichten, bouwstenen en actielijnen voor een circulaire toekomst van onze havens.  

De nieuwe website www.circularports.eu ontsluit alle beschikbare materiaal en biedt een springplank voor verdere verkenning, dialoog en praktijk.