Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer in een circulaire economie

logo Duurzaam MaterialenbeheerDe Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM ondersteunde structureel de laatste vier jaar het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer SuMMa. SuMMa onderzocht de rol die het beleid kan en moet spelen in de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer. Eind juni 2016 eindigde de erkenningstermijn van dit Steunpunt. 

Om de kennisnoden van het beleid in te vullen in de komende jaren, is er door de Vlaamse Regering geopteerd om opnieuw gebruik te maken van een steunpunt, i.c. het Steunpunt “Duurzaam Materialenbeheer in een circulaire economie”.

We zijn daarom op zoek naar onderwijs- en onderzoeksinstellingen die samen beleidsrelevant en wetenschappelijk onderzoek kunnen uitvoeren om die noden op te vullen in de periode 2017-2021.

De hoofdopdracht van het Steunpunt bestaat uit onderzoeksopdrachten die gericht zijn op diepgaandere inzichten in hoe het beleid de overgang kan maken naar een meer circulaire economie door materialen duurzamer te beheren. Er is een jaarlijks werkbudget van 510.000 euro voorzien.

Rechts op deze pagina onder Publicaties vindt u het oproepdocument met al de nodige informatie om eventueel een offerte in te dienen. De deadline voor de offerte ligt op 1 oktober.

U kan met vragen vanaf 1 augustus terecht bij de heer John Wante (015 284 293, john.wante@ovam.be).

We organiseren ook een infomoment op 23 augustus 2016 om 14u waar u van harte welkom bent. Gelieve vooraf te melden (tegen ten laatste 22/8) als u aanwezig zal op de infosessie.