Nieuwe afdeling Bodembeheer schiet uit startblokken

  • 14 juni 2018

De afdeling Bodembeheer bestaat uit zeven teams. Het team Bodemattestering en grondoverdracht, met Renée Hoebeke als teamverantwoordelijke, gaat aan de slag met de inventaris van risicogronden. Zij interpreteren de gegevens van risico-inrichtingen zodat exploitanten en eigenaars kunnen worden gewezen op bijvoorbeeld hun periodieke onderzoeksplicht.  Dit team behandelt daarnaast de bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten enzovoort.

Daarnaast zijn er vier teams die zich richten op de begeleiding van specifieke doelgroepen:

  • Bedrijven, met Filip De Naeyer als teamverantwoordelijke;
  • Publieke instellingen, met Katrien Van De Wiele als teamverantwoordelijke;
  • Particulieren, met Christine Van Tricht als teamverantwoordelijke;
  • (Boven)lokale besturen, met Caroline Newton als teamverantwoordelijke.

Niet alle saneringsdossiers vragen een doelgroepgerichte benadering. Het team Integraal Kwaliteitsbeheer met Vincent Kindt als teamverantwoordelijke ziet erop toe dat het bodembeleid kwaliteitsvol uitgevoerd wordt.  Concreet gebruiken ze instrumenten als terreincontrole, audits, opvolging van saneringswerken, standaardprocedures... en dat samen met onder meer de bodemsaneringsdeskundigen.

Tot slot werkt het team Bodemgebruik en -informatie, met Bruno Billiaert als teamverantwoordelijke aan een goede informatieverspreiding, onder meer via het bodemattest.  Dit team heeft daarenboven ook oog voor thema's als grondverzet, emerging contaminants, diffuse verontreiniging, gebruiksadviezen, bodemzorg...  Kortom, een gezond bodemgebruik (bodemzorg) op alle gronden waar momenteel geen maatregelen nodig zijn in het kader van het Bodemdecreet.

Het beleid van de afdeling bodembeheer wordt ondersteund door de stafmedewerkers Geert Nys, Patriek Casier en Johan ceenaeme.