Nieuwe applicatie MATIS maakt rapportage van afvalcijfers eenvoudiger

  • 14 september 2021

U hoorde het misschien al via uw federatie of intercommunale: de OVAM werkt aan een nieuwe toepassing om gegevens over afvalinzameling en -verwerking te rapporteren. Het nieuwe systeem heet Materialeninformatiesysteem, kortweg MATIS, en is bedoeld voor gemeenten, intercommunales en bedrijven. Vanaf het najaar van 2021 vervangt MATIS de Online Afvalstoffen Enquête en (deels) het Integraal Milieujaarverslag.

Alle gemeenten, intercommunales en bedrijven die dit najaar in MATIS moeten melden, zijn inmiddels op de hoogte gebracht of worden op korte termijn gecontacteerd. U ontvangt ook een uitnodiging voor een vraag & antwoord-sessie. De sessies gaan door in september en oktober 2021. De lijst van meldingsplichtige bedrijven vindt u binnenkort terug op de OVAM website.

Lokale besturen, beheerorganismen en enkele privébedrijven zullen in oktober 2021 een eerste keer in MATIS moeten rapporteren over de inzameling van huishoudelijk afval. Verwerkers van huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval kunnen vanaf november 2021 een eerste keer melden.

Uw mening telt

MATIS werd uitgebouwd in overleg met VVSG-Interafval en Denuo. Ook enkele bedrijven en intercommunales werden bij de ontwikkeling betrokken. Nu is de tijd rijp om alle betrokken intercommunales, lokale besturen en bedrijven in te lichten over de ontwikkelingen, want ook uw inbreng is van groot belang. We willen immers een gebruiksvriendelijk en performant systeem ontwikkelen dat zowel voor u als voor ons een meerwaarde biedt.

Als vertegenwoordiger van uw bestuur of bedrijf vragen we u dan ook om:

  • e-mails met betrekking tot MATIS aandachtig te lezen;
  • de informatie en handleiding op de OVAM website door te nemen;
  • deel te nemen aan een vraag & antwoord-sessie;
  • constructief bij te dragen aan de vlotte uitrol van MATIS.

U kunt de actuele stand van zaken volgen op de OVAM-website: https://www.ovam.be/matis-een-nieuw-materialen-informatie-systeem. We hopen u snel te mogen begroeten in een vraag & antwoord-sessie.