Nieuwe Bodemschep(t)-prijs levert in één klap twee winnaars op

  • 13 juli 2021

De Bodemschep(t) wordt vanaf nu tweemaandelijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die op een eigen manier zorg draagt voor onze bodem. Een jury selecteerde de winnaars uit een lijst van genomineerden vanuit het programma Grond+Zaken. Met deze award willen we de bodemzorgers bedanken voor hun maatschappelijke bijdrage en willen we andere bodemzorgers inspireren. De eerste jurybeslissing eindigde op een status quo en dus ook meteen met twee verdiende winnaars: boer Nico Vandevannet van De Levende Aarde en Elisa Vermeulen van Grondbank vzw.

De Levende Aarde

Boer Nico Vandevannet uit Oostkamp is met zijn bioboerderij De Levende Aarde een pionier op vlak van bodemzorg in de landbouw. Goede zorg voor de bodem is Nico’s stokpaardje: “Het bodemleven is een heel complex gebeuren. We weten meer over wat er in de ruimte gebeurt dan wat er vijf centimeter onder onze voeten gebeurt”. Hij haalt de inspiratie voor zijn bodembeheer uit het bos als natuurlijke biotoop. Door goed te kijken hoe het bodemleven daar werkt en dat na te bootsen, bereikte hij duidelijk een positieve impact op de bodem. We hopen dat Nico met zijn praktische aanpak en bodempassie veel collega’s kan aansteken.

www.delevendeaarde.be

Bodemzorg bij de Grondbank

De tweede winnaar is werkzaam in een hele andere sector, namelijk de wereld van het grondverzet en de grondwerken. Via het project 'Bouwen op/aan gezonde bodem' zorgde Elisa Vermeulen er bij de Grondbank vzw voor dat bodemzorg bij grondwerken een aandachtspunt werd. Ze werkte samen met haar collega’s en verschillende actoren een praktijkgerichte aanpak uit. Zo kunnen bouwheren, grondwerkers, ontwerpers,… inspiratie en hands on tips vinden in de vele praktische fiches. De Grondbank wil samen met andere actoren stap voor stap meer expertise in bodemzorg opbouwen en vermenigvuldigen.

www.grondbank.be

Het programma Grond+Zaken zet de levende bodem in het offensief

De Bodemschep(t) is een initiatief van het programma Grondzaken (één van de zes programma’s binnen het Open Ruimte Platform) dat het belang van een gezonde bodem in de kijker wil zetten en goede bodemzorg wil stimuleren.

Het programma gaat samen met lokale actoren op zoek naar concrete projecten die de kwaliteit van de bodem kunnen verbeteren.  Ter ondersteuning zal het programma ook bodemkennis op maat van bodemzorgers aanbieden en vice versa opportuniteiten vanuit de praktijk detecteren om goede bodemzorg meer in te bouwen in het Vlaamse beleid. Zo brengen we kennis, beleid en praktijk met elkaar in contact en buigen we een sterk versnipperde aanpak om naar een geïntegreerde samenwerking.  

Het is een samenwerking tussen de OVAM, het departement Omgeving, VLM, ILVO, INBO, Natuur en Bos, departement Landbouw en Visserij, VMM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Regionale Landschappen en VITO en is deel van de werking van het Open Ruimte Platform.

Meer info

Meer informatie over het programma Grond+Zaken vindt u hier.

Ook kunt u op deze website zelf bodemzorgers nomineren voor de volgende  bodemschep(t).