Nieuwe brochure ‘Curriculum Circulaire Economie’ als inspiratie voor docenten

  • 16 november 2020

De brochure 'Curriculum Circulaire Economie' verzamelt materiaal en methodes voor het Hoger Onderwijs om stappen te zetten naar een circulair curriculum.

Van hapklare workshops over begeleiding bij het zelf uitwerken van vakonderdelen tot de opzet van experimenten binnen het ontwerp van een curriculum: u vindt hier ongetwijfeld inspiratie om het thema in uw vak of opleiding een plek te geven en zo uw opleiding futureproof te houden.

Meer informatie  

Raadpleeg hier de brochure.