Nieuwe erkenning van Fost Plus tot 2023 impliceert meer inspanningen

  • 17 januari 2019

De drie gewesten reikten een nieuwe erkenning uit aan Fost Plus tot 2023. De overeenkomst houdt in dat Fost Plus zich zal inspannen om nog meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren.

Iedereen in Vlaanderen zal tegen 2021 alle plastic verpakkingen in de pmd-zak kunnen stoppen. Fost Plus zorgt voor de sortering en de recyclage daarvan. Fost Plus moet ook de gescheiden inzameling van verpakkingsafval buitenshuis (zoals in stations en op evenementen) en bij bedrijven verdubbelen tegen 2023.

Verpakkingsontwerp

Ook voor het ontwerp van verpakkingen komen er nieuwe inspanningen. Zo moeten pet-verpakkingen tegen 2022 uit 25 procent gerecycleerd pet bestaan. De Groene Punt-bijdragen die verpakkers betalen aan Fost Plus moeten naar omhoog voor verpakkingen die moeilijk te sorteren en te recycleren zijn. Zo krijgen zij een stimulans om die te vervangen door beter recycleerbare exemplaren.