Nieuws

  • 5 januari 2022
spaarvarken

Recht op cofinanciering?

Als een eigenaar voldoet aan zowel het personeel als het materieel toepassingsgebied kan hij cofinanciering aanvragen voor de bodemsaneringswerken van een historische bodemverontreiniging.
Snelwegparking Peutie Mooimakers
  • 16 februari 2021

Proefproject op autosnelwegparking Peutie vat al 73 sluikstorters

Nog te vaak zijn autosnelwegparkings een makkelijk doelwit voor sluikstorters. Daar wil Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG, wat aan doen.
Havenhuis Antwerpen
  • 11 februari 2021

OVAM en Port of Antwerp sluiten overeenkomst voor circulaire haven

Door hun expertise in logistiek, recyclage en chemische industrie hebben havens het potentieel om uit te groeien tot circulaire hotspots. Maar de uitdagingen waar ze voor staan, zijn complex. Daarom is het belangrijk om de krachten te bundelen.
gezonde grond voor toekomstige generatie
  • 11 februari 2021

Gezonde bodem vraagt multidisciplinaire aanpak

Met het project ‘Bouwen op/aan gezonde bodem' sloegen Grondbank, Immoterrae, Vlaco en GLDC de handen in mekaar. Met steun van Vlaanderen Circulair en de OVAM.
Afvalcontainers vierkant
  • 15 februari 2021

Afvalinzamelaars zien binnenkort mee toe op het sorteergedrag van bedrijven

De hoeveelheid bedrijfsrestafval moet tegen 2022 met 15 % zijn gedaald. Geen onhaalbare kaart, aangezien er nog vrij veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval terechtkomt. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron.
Cirkeltips
  • 11 februari 2021

AFVALorisatie: meer dan 40 circulaire tips voor maakbedrijven

Met het project AFVALorisatie moedigen de OVAM, Sirris en Agoria de maakindustrie aan om laagdrempelige acties op te starten voor een duurzamer afval- en materialenbeheer.
Grote Calie - NARMENA
  • 11 februari 2021

Symposium: waterbodems saneren met hulp van de natuur

Op 25 maart 2021 organiseert de OVAM een online kick-offsymposium over het Europese LIFE-project NARMENA (Nature-based Remediation of Metal pollutants in Nature Areas to increase water storage capacity).
VALUMAT matrassen
  • 11 februari 2021

Selectieve inzameling en recyclage matrassen in de kijker

Sinds 1 januari van dit jaar kunnen Vlaamse burgers hun afgedankte matras gratis inleveren op het recyclagepark en bij een heleboel handelaars, waaronder Sleeplife.
Biomassa
  • 11 februari 2021

Nieuw afwegingskader biobrandstoffen

De aangepaste EU-richtlijn hernieuwbare energie voorziet een plafonnering van primaire biobrandstoffen en een doelstelling voor biobrandstoffen op basis van biomassareststromen tegen 2030.
Compost
  • 11 februari 2021

Niet alle composteermachines zijn even veilig

De kleinschalige bewerking en verwerking van keukenafval en etensresten staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Er verschijnen steeds meer nieuwe apparaten op de markt die composteren, drogen of vermalen.