Nieuws

themabeeld gezonde grond
  • 18 september 2018

Engie-Electrabel en OVAM brengen bodemsanering tot goed einde

Voor heel wat ondernemingen die kampen met grote of complexe historische verontreinigingen is het moeilijk om zich te verzoenen met de krijtlijnen van het Bodemdecreet.
logo mooimakers
  • 18 september 2018

Vraag financiële steun aan voor project tegen zwerfvuil en sluikstorten

Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Vlaanderen Mooi voert haar beleid uit onder de naam Mooimakers.
molecule
  • 17 september 2018

Rapport “Onderzoek naar aanwezigheid van PFAS in grondwater, bodem en waterbodem ter hoogte van risicoactiviteiten in Vlaanderen” op de OVAM-website

PFAS (Per Fluor Alkylated Substances) of PFC (Per Fluor Chemicals) zijn chemisch zeer inert, bestand tegen hoge temperaturen, oppervlaktespanning verlagend en water-, vet- en vuilafstotend. Door hun eigenschappen vinden deze stoffen hun toepassingsgebied onder meer:
textiel container
  • 18 september 2018

Niet herbruikbaar textiel wordt voortaan ook selectief ingezameld

Tot nu was de textielinzameling vaak beperkt tot herbruikbare kledij en schoenen. Toch is ook versleten textiel waardevol voor recyclage. In overleg met de sector werd daarom de sorteerboodschap voor textielafval aangepast.
School Toermalijn Stekene actie operatie Proper
  • 18 september 2018

Start het nieuwe schooljaar met Operatie Proper

Met Operatie Proper richt Mooimakers, de motor achter de strijd tegen zwerfvuil in Vlaanderen, zich op de openbare netheid. Scholen en verenigingen kunnen een actieplan opstellen om het zwerfvuil op hun terreinen aan te pakken.
meisje met schopje in zand
  • 17 september 2018

Eindejaarsregeling 2018

Bezorg ons vóór 10 november: papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister; oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
verpakking afval kunststoffen
  • 18 september 2018

Werkplan Halve Euro steunt selectieve inzameling van verpakkingsafval

Elk jaar betaalt Fost Plus per inwoner een halve euro aan het Vlaams Gewest om acties rond preventie en beheer van verpakkingsafval te voeren. Het werkplan Halve Euro wordt jaarlijks geëvalueerd en herzien door het kabinet van minister Schauvliege, de OVAM en Fost Plus.
Vlaco ecologische voetafdruk
  • 18 september 2018

Vlaco’s C02-tool

Opbouw en validatie van de tool
scheikunde pipet
  • 17 september 2018

Herinnering: hoe omgaan met 1,4-dioxaan

Het is al lang bekend dat aan oplosmiddelen die industrieel worden gebruikt voor het ontvetten of het afwerken van metalen of textielreiniging, stabiliserende stoffen worden toegevoegd om hun werking te verbeteren. Vele van deze toeslagstoffen komen in zeer lage volumegehalten voor.