Nieuws

  • 6 april 2020

Het belang van binnenluchtmetingen bij VOCl-verontreinigingen

Situering In augustus 2019 werd in opdracht van de OVAM gestart met de sanering van een VOCl-verontreiniging ter hoogte van een voormalige droogkuissite. Op de site stond er een gebouw dat eigendom was van de gemeente, met een deels publieke functie.
DSC_bodemsanering
  • 6 april 2020

Beslisondersteunend systeem voor beoordeling reinigbaarheid van bodemmaterialen niet meer ondersteund op de EMIS-website sinds 1 maart 2020

Wie afvalstoffen, afkomstig van bodemsaneringsoperaties (bodemsaneringswerken-voorzorgsmaatregelen-veiligheidsmaatregelen-grondverzet) rechtstreeks stort, verbrandt of meeverbrandt op een vergunde stortplaats of inrichting, betaalt een milieuheffing.
Recyclagepark
  • 31 maart 2020

Recyclageparken kunnen opnieuw open vanaf dinsdag 7 april 2020

Alle recyclageparken in Vlaanderen kunnen heropenen op dinsdag 7 april 2020. We vragen de mensen wel om niet naar het recyclagepark te gaan, tenzij het echt niet anders kan. Indien ze hun bezoek aan het recyclagepark nog kunnen uitstellen, wordt hen gevraagd dat te doen.
Corona-impact-bodem
  • 6 april 2020

OVAM-noodbesluit coronavirus van toepassing vanaf 27 maart 2020

Voluit luidt de titel van het besluit: 'Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving'.
Kwaliteitsbeheer
  • 6 april 2020

Hou de OVAM op de hoogte van uw veldwerkzaamheden

In de huidige context vormen planningsgegevens voor ons een belangrijke indicatie over de activiteit en de veerkracht van deskundigen en onderaannemers. Om een volledig beeld te kunnen vormen, vragen we daarom aan elke deskundige om ons de planningsgegevens over te maken via smartsheet.
OVAM.Link maart 2020 cover.JPG
  • 26 maart 2020

OVAM.link maart 2020

In deze editie leest u over de volgende onderwerpen:
gezonde grond
  • 6 april 2020

Coronavirus: Moeilijkheden bij de uitvoering van een bodemopdracht? Meld dit aan de OVAM-leidend ambtenaar

De maatregelen die de Federale en de Vlaamse Regering hebben uitgevaardigd, verbieden de uitvoering van bodemonderzoeken of saneringswerken niet maar kunnen een impact hebben op de uitvoering van veldwerk, van bodemonderzoeken of van saneringswerken.
textiel container
  • 2 april 2020

Hou uw textiel even thuis!

We vragen om uw textiel nu even niet naar de containers te brengen, maar tijdelijk thuis te bewaren.
Vlaanderen Circulaire economie
  • 17 maart 2020

Juridische knelpunten bij circulaire economie projecten onderzocht

Een team van juridische experten van de UHasselt voerde een studie uit naar juridische knelpunten in het kader van circulaire economie projecten. De huidige wet- en regelgeving is in eerste instantie immers geschreven vanuit een lineair economie-model.