Nieuws

  • 17 januari 2019
Uw koelkast in orde

Uw koelkast in topvorm dankzij 'Koelkast in Orde'

Voedsel wordt met veel zorg geproduceerd, zodat wij kunnen genieten van een breed aanbod aan vlees, vis en verse groenten. Het wordt bewerkt, bereid, verpakt, getransporteerd… Dat vraagt een enorme investering van mensen en middelen.
WRF nieuwjaarswensen
  • 17 januari 2019

Programma World Resources Forum 2019 bijna compleet – Schrijf nu in!

Negen ‘global sessions’ elk gewijd aan een specifiek facet van de circulaire economie, veertig ‘deep-dive workshops’ over de meest uiteenlopende projecten en onderzoeken, zeven ‘circular visits’ , een pleiade aan boeiende keynote-sprekers en diverse site-events kunnen vanaf nu geraadpleegd worden
asbestbeest
  • 17 januari 2019

Code van goede praktijk ‘Veilig werken met asbestdaken en -gevels’

Recente studies in Vlaanderen en Nederland wijzen erop dat dak- en gevelbekleding van asbestcement al verweert na 20 jaar. Veel sneller dus dan we vroeger dachten. Het cement in de leien of golfplaten valt uit elkaar en brokkelt af en de asbestvezels komen bloot te liggen.
  • 17 januari 2019

Open Call 2018: 53 projecten goedgekeurd

150 projecten werden ingediend, wat duidelijk aantoont dat het thema leeft en inspireert om projecten op te zetten en partnerships aan te gaan.
huishoudelijk afval
  • 17 januari 2019

Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: ontwerp van aanpassing

Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank een nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM berekende het effect van de nieuwe clustering op de doelen voor restafval die elke gemeente moet behalen. Dat gebeurde in overleg met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Interafval.
Serres
  • 17 januari 2019

OVAM strijdt samen met sectorfederaties tegen bodemverontreiniging

Bedrijven die activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen, zijn verplicht om periodiek een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Dat controleert de kwaliteit van de bodem en laat toe om tijdig in te grijpen als dat nodig is.
  • 17 januari 2019

ENSOr verkent nieuwe stappen in het bodembeleid rond emerging contaminants

‘Emerging contaminants’ of ‘contaminants of emerging concern’ zijn stoffen die voorkomen in het milieu (bv. bodem, grondwater, waterbodem) maar nog niet standaard gemeten worden.
herbruikbare bekers
  • 17 januari 2019

Nieuwe erkenning van Fost Plus tot 2023 impliceert meer inspanningen

De drie gewesten reikten een nieuwe erkenning uit aan Fost Plus tot 2023. De overeenkomst houdt in dat Fost Plus zich zal inspannen om nog meer verpakkingen in te zamelen en te recycleren.
legoblokjes
  • 17 januari 2019

Green Deal Circulair Bouwen: bouwt u mee?

Via dit gezamenlijk engagement zullen bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken.
Evolution of the landfill-related terminology 2
  • 2 januari 2019

Vlaams concept gaat internationale toer op: Dynamic Landfill Management (DLM)

Het traditionele mantra van een lineaire economie heeft geleid tot het idee dat stortplaatsen de laatste halte zijn binnen onze moderne consumptiemaatschappij, waar het afval voor altijd en eeuwig veilig in bewaard kan worden en ons niet meer deert.