Nieuws

  • 5 januari 2022
spaarvarken

Recht op cofinanciering?

Als een eigenaar voldoet aan zowel het personeel als het materieel toepassingsgebied kan hij cofinanciering aanvragen voor de bodemsaneringswerken van een historische bodemverontreiniging.
Asbest daktegels
  • 16 september 2021

Meer middelen om 200 extra scholen asbestveilig te maken

Vlaanderen wil in 2040 asbestveilig zijn. Daarom maakt de Vlaamse regering extra middelen vrij uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht om asbestafbouw bij scholen te versterken.
BSP en herontwikkeling Rijmenam
  • 14 september 2021

Industrieel verleden maakt plaats voor levendige wijk aan de Dijle in Rijmenam

In Rijmenam stelde de OVAM op twee sites een historische bodemverontreiniging vast ter hoogte van de voormalige Trefac-Meurop site. De sanering gaat samen met de herontwikkeling van de terreinen.
Afvalcontainers vierkant
  • 14 september 2021

Afvalinzamelaars kijken toe op sorteergedrag van bedrijven

De Vlaamse regering heeft de ambitie om het restafval van bedrijven te doen dalen. Niet onhaalbaar, want er zit nog veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron.
geïntegreerde bodemsanering Leuven
  • 15 september 2021

Geïntegreerde bodemsanering in Leuven

Ruimte is schaars in Vlaanderen en daarom moeten we er slim mee omgaan. De OVAM voert een geïntegreerde bodemsanering uit in Leuven – Kessel-Lo aan de Diestsesteenweg.
Netwerkevent herbruikbaar cateringmateriaal Sfinks
  • 14 september 2021

OVAM en Sfinks-festival promoten herbruikbare cateringmaterialen

Sfinks won in 2015 de Groenevent Award en geeft al jaren het goede voorbeeld om de afvalberg te verkleinen. Dit jaar zette het festival een nieuwe stap door naast herbruikbare bekers ook herbruikbare bakjes, kommetjes en borden te introduceren.
Realisatie BOFAS
  • 14 september 2021

Bodemsaneringsfonds voor tankstations effent de weg voor duurzame toekomst

Het bodemsaneringsfonds voor tankstations (BOFAS) werkt al zeventien jaar succesvol samen met de OVAM. Meer dan 3487 tankstations die met een historische bodemverontreiniging kampten, werden in die tijd gesaneerd.
Opleiding - educatie
  • 15 september 2021

Webinar Herziening standaardprocedure bodemsaneringsproject: wat is er nieuw en wat betekent dat voor u?

De nieuwe standaardprocedure voor het (beperkt) bodemsaneringsproject is recent goedgekeurd en gaat vanaf 1 oktober in voege. Naast verfijningen van de bestaande procedures, bevat deze ook een aantal nieuwe elementen zoals de integratie van ecosysteemdiensten in de multicriteria analyse.
Oude gasfabriek Dendermonde
  • 14 september 2021

Oude gasfabriek in Dendermonde wordt gesaneerd

In juni en juli 2021 saneerde de OVAM de terreinen van de voormalige gassite aan de Oude Vest in Dendermonde. De sanering was nodig door een historische bodem- en grondwaterverontreiniging met teer, cyanide en asbest. 
Afval sorteren loopband
  • 14 september 2021

Nieuwe applicatie MATIS maakt rapportage van afvalcijfers eenvoudiger

U hoorde het misschien al via uw federatie of intercommunale: de OVAM werkt aan een nieuwe toepassing om gegevens over afvalinzameling en -verwerking te rapporteren.