Nieuws

  • 5 januari 2022
spaarvarken

Recht op cofinanciering?

Als een eigenaar voldoet aan zowel het personeel als het materieel toepassingsgebied kan hij cofinanciering aanvragen voor de bodemsaneringswerken van een historische bodemverontreiniging.
betalen met gsm
  • 19 januari 2021

Betaal uw jaarlijkse retributie op tijd!

Volgens het Vlarel – artikel 54/1 2§ – moet een erkend bodemsaneringsdeskundige een jaarlijkse retributie betalen, voor het uitoefenen van toezicht op het gebruik van de erkenning. De retributie geldt voor alle bodemsaneringsdeskundigen die op 1 januari 2021 erkend zijn.
Tersana
  • 19 januari 2021

Tersana komt op dreef

Tersana heeft tot op heden 11 beschrijvende bodemonderzoeken laten uitvoeren en 8 bodemsanerings­projecten laten opstellen. Hiervoor deed ze een beroep op 13 verschillende bodemsaneringsdeskundigen. In 2021 wordt een tandje bijgestoken.
Podcast Mooimakers
  • 14 januari 2021

Mooimakers en Fost Plus informeren curieuzeneuzen over recyclage

“Het Geluidshuis stelt voor …” Het klinkt menig kind – en ouder – bekend in de oren. Het productiehuis creëert wonderlijke luisterverhalen. Sinds vorig jaar heeft Het Geluidshuis ook een podcast, onder de titel Wetenschapje, voor nieuwsgierige neuzen vanaf 8 jaar.
Kwaliteitsbeheer
  • 19 januari 2021

Samenwerken aan kwaliteit – aandachtspunten bij het opstellen van de bodemonderzoeken

Via deze richtlijnen wil team Integraal Kwaliteitsbeheer u informeren over enkele foute trends, die we op regelmatige basis ondervonden tijdens de steekproefsgewijze controle op het redeneervermogen. Algemene aandachtspunten:
HVDV 2021
  • 14 januari 2021

Volg de uitreiking van de Henry van de Velde Awards digitaal

Op vrijdag 5 februari worden de Henry van de Velde Awards uitgereikt. We kennen reeds de winnaars in de 7 verschillende categorieën, maar wie gaat naar huis met de Gold Awards? En wie valt er in de prijzen bij de Lifetime Achievement, Company, Young Talent en Public Choice Award?  
Afval sorteren aan lopende band
  • 14 januari 2021

Vlaamse Regering keurt langetermijnvisie op verbranden en storten goed

De langetermijnvisie geeft een overzicht van het huidige aanbod brandbaar afval en de beschikbare verwerkingscapaciteit. Ze maakt prognoses voor het aanbod restafval op langere termijn op basis van bestaande en geplande maatregelen. Naar nuluitstoot
vrachtwagen met zand
  • 19 januari 2021

Verkorte onderzoeksstrategie enkel in uitzonderlijke gevallen!

Pas de verkorte onderzoeksstrategie bij een stortplaats in een oriënterend bodemonderzoek enkel in uitzonderlijke gevallen toe! De aanname voor het gebruik van strategie 9 voor stortplaatsen is dat:
Verwerking van bouw- en slooppuin (foto De Meuter)
  • 14 januari 2021

VLAREMA 8: Verplichte sloopopvolging met traceersysteem om puin beter te recycleren

De afvalstoffenwetgeving VLAREMA verplicht de bouwheer nu al om een sloopopvolgingsplan op te stellen, voor de afbraak van een groot gebouw plaatsvindt.
3. PMD.jpg
  • 14 januari 2021

Sorteren voor iedereen!

Vlaanderen stond snel bekend als een regio met een goede selectieve inzameling en recyclage. Maar ondertussen moeten meer en meer afvalstromen selectief aangeboden worden en zijn enkele sorteerregels bijgesteld. Niet eenvoudig voor iedereen om die evoluties bij te houden.