Nieuws

  • 21 maart 2019
spaarvarken

Werkwijze aanvraag cofinanciering verandert vanaf 1 april 2019

Als een eigenaar voldoet aan zowel het personeel als het materieel toepassingsgebied kan hij cofinanciering aanvragen voor de bodemsaneringswerken van een historische bodemverontreiniging.
expert advies
  • 21 maart 2019

Geldigheidsduur gebruiksadviezen

Volgens de standaardprocedure worden de gebruiksadviezen geformuleerd voor deze verontreinigende stoffen waarvoor het onderzoeksrapport wordt opgemaakt.
scherm
  • 21 maart 2019

Wijziging van perceelsinformatie in het GrondenInformatieRegister

Als de eigenaar of exploitant van mening is dat een kadastraal perceel onterecht is opgenomen als risicogrond, kan hij de nodige bewijsstukken bezorgen aan de gemeente om het tegendeel aan te tonen.
Papier
  • 18 maart 2019

OVAM ondersteunt lokale besturen om bronsortering bij bedrijven te verbeteren

Als lokaal ambtenaar weet u dat afval heel wat waardevolle materialen bevat die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu en van economisch belang. Om te recycleren moet afval eerst gesorteerd worden.
Kwaliteitsbeheer
  • 21 maart 2019

Schriftelijke evaluatie grondwatermodellering

Alle bodemsaneringsdeskundigen van type 2 moeten, overeenkomstig artikel 25/2 11° van het VLAREL, beschikken over minstens één natuurlijk persoon of minstens één natuurlijk persoon contractueel ter beschikking hebben met de nodige ervaring om een mathematisch grondwatermodel te hanteren en de res
webloket EBSD
  • 21 maart 2019

Wijziging aanleveren GIS-informatie vanaf 1 april 2019

De aanlevering van de GIS-informatie gebeurt met twee afzonderlijke shapefiles: één voor verontreinigingen en één voor gebruiksadviezen. De shapefiles worden ingediend volgens project coördinaten systeem EPSG:31370 (Belge Lambert 72).
  • 19 februari 2019

Bodemverontreiniging door drugsafval: wat zijn de risico’s?

In 2018 ontdekten de lokale politiezones weer meerdere dumpingplaatsen van synthetische drugs in Vlaanderen. Het aantal ontdekte locaties stijgt elk jaar: vooral de provincies Limburg en Antwerpen hebben ermee te maken.
Kraan voor huis
  • 21 maart 2019

Evaluatie en bijsturing van het saneringsconcept tijdens de werken

Het tussentijds rapport heeft tot doel om de OVAM op de hoogte te houden van het feit dat de uitgevoerde bodemsaneringswerken beantwoorden aan de doelstellingen van het bodemsaneringsproject.
staalname
  • 21 maart 2019

Errata Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek – versie juni 2018

Na de goedkeuringsronde werden in de Standaardprocedure Oriënterend en Beschrijvend Bodemonderzoek nog enkele materiële vergissingen vastgesteld in hoofdstuk 9.3.2..
Mooimakers lenteschoonmaak
  • 19 februari 2019

Doe mee met de Grote Lenteschoonmaak van Mooimakers

Ook dit jaar organiseert Mooimakers – het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort – de Grote Lenteschoonmaak. Duizenden vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om het zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het straatbeeld van hun dorp, gemeente of stad te verfraaien.