Nieuws

  • 5 januari 2022
spaarvarken

Recht op cofinanciering?

Als een eigenaar voldoet aan zowel het personeel als het materieel toepassingsgebied kan hij cofinanciering aanvragen voor de bodemsaneringswerken van een historische bodemverontreiniging.
Handhaving_bedrijfsbezoek
  • 10 mei 2021

Handhaving door OVAM: de cijfers van 2020

De OVAM heeft een aantal specifieke toezichtsbevoegdheden. De belangrijkste zijn controles op de afvalstromen die onder een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid vallen en controles op de traceerbaarheid van bodemmaterialen (grondverzet).
cover jaarverslag 2020
  • 22 april 2021

OVAM publiceert jaarverslag 2020

Trots presenteren wij u het jaarverslag 2020 van de OVAM. Het verslag blikt terug op de opmerkelijkste verwezenlijkingen van de OVAM in 2020, wat we op zijn minst een bijzonder jaar kunnen noemen.
Operation Clean Sweep
  • 19 april 2021

Samen pelletverlies in de kunststofketen tegengaan

Hoewel in de hele kunststofindustrie strenge milieu-, veiligheids- en kwaliteitscontroles worden toegepast, kan accidenteel verlies van pellets (kunststofgrondstoffen) in verschillende stadia voorvallen: tijdens de productie, het transport en de logistiek, bij de verwerkers en op de recyclingloca
scheepsafval in zee
  • 26 april 2021

Uw vragen over de nieuwe SUP-richtlijn hier beantwoord

Vanaf 3 juli 2021 moeten de lidstaten de Europese SUP-richtlijn implementeren. De richtlijn Single-use plastics heeft o.a. als doel om de hoeveelheid wegwerpplastics te verminderen. Op haar website schetst de OVAM het antwoord op de meest gestelde vragen.
Affiche EU Green Week
  • 21 april 2021

OVAM en Vlaanderen Circulair zetten verschillende initiatieven in de kijker tijdens EU Green Week

Van 31 mei tot 4 juni vindt de EU Green Week plaats, gericht op de ambitie om vervuiling tot nul terug te brengen. Dit is een cruciaal onderdeel van de Europese Green Deal.
campagnebeeld Ecodesign Award 2021
  • 19 april 2021

Ecodesign Award 2021: even duurzaam als de inzendingen én van onschatbare waarde

De Ecodesign Award, uitgereikt door de OVAM en Vlaanderen Circulair, is al jaren een springplank voor de toekomst van jonge ontwerpers. In 2021 is dat niet anders.
Actieplan voedselverlies.JPG
  • 23 april 2021

Nieuw actieplan voedselverlies en biomassareststromen gelanceerd

Biomassa- en voedsel(rest)stromen hebben veel te bieden in de transformatie naar de circulaire economie. Vlaanderen werd recent door de OESO nog geroemd als koploper in die transitie naar de circulaire economie.
Opleiding - educatie
  • 19 april 2021

Digitale asbestopleidingen voor lokale besturen

Medewerkers van lokale besturen kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met asbest. Dit kan zijn tijdens het toezicht op de milieuwetgeving, bij afvalinzamelingen of woninginspecties, of gewoon in hun eigen gebouw.
Oude gasfabriek Maaseik
  • 17 april 2021

Site oude gasfabriek Maaseik wordt opgewaardeerd na sanering

Vorige maand startte de OVAM met de ambtshalve bodemsane¬ring van de voormalige gassite in Maaseik. Sinds 1898 was daar een gasfabriek gevestigd. Die werd tussen 1927 en 1930 ontmanteld.