Nieuws

  • 5 januari 2022
spaarvarken

Recht op cofinanciering?

Als een eigenaar voldoet aan zowel het personeel als het materieel toepassingsgebied kan hij cofinanciering aanvragen voor de bodemsaneringswerken van een historische bodemverontreiniging.
kwaliteitscontrole GIS contouren
  • 7 april 2021

Kwaliteitscontrole aangeleverde GIS-contouren

Tijdens een kwaliteitscontrole van de verontreinigings- en/of gebruiksadviescontouren werden volgende veel voorkomende fouten vastgesteld:
alvat
  • 1 april 2021

OVAM start met sloop van site Alvat in Buggenhout

Aankoop en aanpak van blackfields maakt weg vrij voor herontwikkeling op 22 plaatsen in Vlaanderen
Symbiose infographic
  • 16 maart 2021

Matchmaking in havengebied Antwerpen: succesvolle stappen naar industriële symbiose

Op 25 februari 2021 namen meer dan 50 bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn in het Antwerpse havengebied deel aan de tweede matchmaking workshop.
handen met plant droge aarde
  • 7 april 2021

De nieuwe methodologie ecotoxicologische risico-evaluatie voor stortplaatsen in Vlaanderen

We hebben de bestaande methodologie voor ecotoxicologische risico-evaluatie zoals momenteel opgenomen in de standaardprocedure BBO geëvalueerd. Daaruit blijkt dat ze te algemeen is en te weinig zekerheid biedt wat betreft het resultaat.
  • 31 maart 2021

Nieuw OESO-rapport geeft Vlaanderen goede punten voor afval- en bodembeheer en circulaire economie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceerde vandaag haar Environmental Performance Review voor België. In dat rapport worden de milieuprestaties van ons land tegen het licht gehouden en worden aanbevelingen geformuleerd.
Oude stortplaats
  • 15 maart 2021

Van oude stortplaatsen naar meer bos in Vlaanderen

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4000 hectare bos aan te leggen. Daarvoor zijn voldoende gronden nodig. Maar Vlaanderen telt ook meer dan 3000 locaties waar afval op of in de bodem aanwezig is. Kunnen we deze gronden een plaats geven in de circulaire economie?
  • 7 april 2021

Opvolging kwaliteitsvolle bemonsteringen in bodemonderzoeken

Om zicht te krijgen op de uitvoering van deze bemonsteringen voorzien we een specifieke controlecampagne in het voorjaar (april – juni) en in het najaar (augustus – oktober) van 2021. De VITO zal ons hierbij ondersteunen.
Recyclagepark
  • 26 maart 2021

Recyclageparken blijven open tijdens de nieuwe COVID-maatregelen

Recyclageparken blijven open tijdens de nieuwe COVID-maatregelen  
windmolen
  • 15 maart 2021

Lees het nieuwe ‘Circulaire materialenverhaal’: “Selectieve inzameling en recyclage zijn essentieel voor de vraag naar materialen voor de energietransitie”

Een duurzame energietransitie is nodig om de Vlaamse klimaatdoelstellingen te behalen. Het Vlaamse energie- en klimaatplan en het regeerakkoord 2019-2024 zetten de krijtlijnen uit van de Vlaamse energietransitie tussen 2020 en 2030.