Nieuws

  • 24 november 2020
Parkwachter.JPG

Parkwachters en afvalophalers verdienen respect

Lees waarom ze zeker ons respect verdienen >
huishoudelijk afval
  • 23 november 2020

OVAM gaat afval- en materialenstromen digitaal opvolgen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) ontwikkelt een nieuw digitaal datamonitoringsysteem om afval- en materialenstromen transparant en efficiënt op te volgen. Dit nieuwe systeem is een belangrijke stap in de richting van een circulaire economie.
Coffee Pulper.JPG
  • 17 november 2020

Ecodesign Awards 2020: OVAM prijst studenten met circulaire ideeën

Ook in dit vreemde coronajaar reikt de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de Ecodesign Awards 2020 voor studenten uit.
Europees stakeholdersplatform Circuaire Economie
  • 16 november 2020

OVAM (her)verkozen als lid van het EU Circulaire Economie Stakeholdersplatform (ECESP)

Het Europees Circulaire Economie Stakeholdersplatform (ECESP) is een netwerk dat stakeholders die werken rond circulaire economie met elkaar in contact brengt. Zo kunnen zij kennis uitwisselen, goede praktijken delen en dialoog en discussiefora opzetten.
asbest
  • 23 november 2020

Nieuwe premie asbestdaken en -gevels

Wie de isolatie van zijn dak of gevel combineert met de verwijdering van het asbest(onder)dak of de asbestgevel, kan hiervoor vanaf 2021 een extra premie aanvragen.  
herbruikbare bekers
  • 16 november 2020

OVAM en VVSG geven advies aan lokale besturen om evenementen milieuvriendelijk en veilig te organiseren

Op 12 november organiseerde de OVAM in samenwerking met de Vereniging Van Steden en Gemeenten (VVSG) het webinar ‘Milieu en veiligheid hand in hand tijdens evenementen’.
Zuhal Demir en Stientje Van Veldhoven
  • 16 november 2020

Top Nederland – Vlaanderen over circulaire economie

Op 26 oktober 2020 ontmoette Vlaams minister Zuhal Demir haar Nederlandse collega Staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een online ontmoeting over circulaire economie.
New Mine.JPG
  • 19 november 2020

NEW-MINE vraagt je input over het ontginnen van stortplaatsen

Wat waarderen mensen aan het ontginnen van stortplaatsen en wat zijn hun belangrijkste bezorgdheden?
Brochure Curriculum Circulaire Economie
  • 16 november 2020

Nieuwe brochure ‘Curriculum Circulaire Economie’ als inspiratie voor docenten

De brochure 'Curriculum Circulaire Economie' verzamelt materiaal en methodes voor het Hoger Onderwijs om stappen te zetten naar een circulair curriculum.
De Grote Grondvraag afbeelding web
  • 16 november 2020

OVAM stelt De Grote Grondvraag

Nieuwe campagnegolf moet nog meer Vlamingen overtuigen hun grond te controleren