Nieuws

  • 18 september 2020
Hoogtechnologische matten.JPG

Historische vervuiling in de Lieve wordt aangepakt

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) plaatst de komende 6 weken reactieve matten in de waterloop De Lieve ter hoogte van de Durmeschipstraat in Wondelgem.
Afvalcontainers vierkant
  • 10 september 2020

Verklein de afvalstroom in uw bedrijf dankzij samenwerking

Ledschermproducent Q-lite slaagde erin zijn restafval in één jaar tijd met 30 procent te doen dalen. Dat is het resultaat van een reeks acties met ‘samenwerking’ als gemeenschappelijke deler: onderzoek, hergebruik en een mentaliteitswijziging.
Cesar tool
  • 10 september 2020

Cesar-tool helpt maakbedrijven de bomen door het circulaire bos te zien

Nog nooit werd er zo veel over de circulaire economie gesproken als nu. Overheden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal vlak maken er een speerpunt van. Kenniscentra, federaties en belangengroepen zetten steeds meer dienstverlening op rond dit thema.
gezonde grond
  • 10 september 2020

Bodemsaneringsdeskundigen geven procedures voor bodemonderzoek mee vorm

De wijziging van het Bodemdecreet in 2018 stond in het teken van het realiseren van de doelstelling 2036 voor het Vlaamse bodemsaneringsbeleid (de OVAM wil  tegen 2036 voor alle historische bodemverontreiniging de sanering opstarten).
Green deal zorgsector
  • 10 september 2020

OVAM werkt mee aan Green Deal voor de zorgsector

Uit de studie ‘Monitoring Productie Bedrijfsafval’ (Valipac, 2018) blijkt dat de gezondheidszorg verantwoordelijk is voor ongeveer 5 procent van het bedrijfsrestafval in Vlaanderen. 83,6 procent daarvan is restafval.
Marien zwerfvuil
  • 10 september 2020

Materialendecreet legt meer verantwoordelijkheid bij producenten

In juli ging de Vlaamse regering principieel akkoord met enkele wijzigingen aan het Materialendecreet. Daarmee komt Vlaanderen tegemoet aan nieuwe Europese regelgeving. De adviesraden MINA en SERV buigen zich nu over de voorgestelde wijzigingen.
Week van de Handhaving Mooimakers
  • 10 september 2020

Handhavingscampagne tegen zwerfvuil en sluikstort: zo vergroten we onze slagkracht

Van 5 tot 11 oktober 2020 vindt de Week van de Handhaving plaats. Mooimakers (het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort) en de lokale besturen roepen handhavers die week op om extra alert te zijn voor sluikstort en zwerfvuil door:
Auotdelen circulaire economie
  • 10 september 2020

Lees het nieuwe ‘Circulaire materialenverhaal’: duurzaam wagenpark vraagt om combinatie van maatregelen

Met het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2021-2030 engageert Vlaanderen zich om de uitstoot van broeikasgassen met 35 procent te reduceren tegen 2030 ten opzichte van 2005 in die sectoren die niet behoren tot het Europese ETS-systeem (systeem voor de handel in emissierechten van broeikasgassen).
Opelsite Antwerpen
  • 10 september 2020

Richtlijnen voor PFAS-onderzoek

Poly- en perfluoralkylstoffen (vaak afgekort als PFAS) is een verzamelnaam voor meer dan zesduizend stoffen, waaronder een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen. Voorbeelden zijn perfluoroctaanzuur (PFOA) en perfluoroctaansulfonaat (PFOS).
Afvalzak mooimakers
  • 10 september 2020

Ook onderweg de propere reflex

In september richt Mooimakers (het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort) naar jaarlijkse gewoonte haar pijlen op automobilisten die hun afval uit de wagen gooien. Hou het ook onderweg proper en hou je afval bij in je auto, dat is de boodschap.