Nieuws

  • 30 juni 2020

Ook asbestcement wordt vanaf 14 juli terug aanvaard op het recyclagepark

Een nieuwe wijziging aan de omzendbrief van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir met de richtlijnen voor het heropenen van de recyclageparken, maakt de inzameling van asbestcement via de recyclageparken terug mogelijk vanaf 14 juli. Na een tijdelijke sluiting o.w.v.
Bouwen
  • 29 juni 2020

Vlaanderen Circulair lanceert projectoproep voor innovaties in circulair bouwen

Vlaanderen Circulair en de OVAM lanceren vandaag een projectoproep om innovatieve projecten in circulair bouwen te ondersteunen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt hiervoor een budget van 2,2 miljoen euro vrij.
huishoudelijk afval illustratie
  • 18 juni 2020

Herziening Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

De Europese Verordening betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen (kortweg EVOA) legt ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid bindende voorschriften vast voor het vervoer van afvalstoffen binnen de EU en tussen de EU en derde landen.
themabeeld materialen
  • 18 juni 2020

Standaardprocedure – Opmaak technisch verslag gewijzigd!

Met het ministerieel besluit besluit van 16 mei 2020 stelde de Vlaamse minister de wijziging van de standaardprocedure voor d
Vlaanderen Circulaire economie
  • 19 juni 2020

Maak van het economisch herstelbeleid ook een circulair moderniseringsbeleid

Drie maanden nadat de COVID-19-crisis ons land quasi tot stilstand bracht, begint het sociaal-maatschappelijk en economisch leven zich met mondjesmaat te hernemen. Het belooft een lange weg te worden.
herstel
  • 18 juni 2020

Circulaire materialenverhalen: Hersteleconomie, goed voor het milieu én voor uw portemonnee

Door een product te herstellen in plaats van het te vervangen (aankoop nieuw product), verlengt u de levensduur ervan. Zo bespaart u materialen en broeikasgasemissies bij de productie van een nieuw product.
Kwaliteitsbeheer
  • 18 juni 2020

Herroeping - Planningsgegevens veldwerk vanaf 1 juni 2020 via smartsheet

Om de eigen veldwerkcontroles door de afdeling Bodembeheer terug op te starten kiezen we er voor om de werkwijze van voor de Corona-crisis opnieuw te hanteren. Daartoe is een nieuwe mailing verstuurd.
Stoopsfabriek Kortrijk boorput
  • 18 juni 2020

Bodemsanering Stoopsfabriek in Kortrijk in volle gang

In de ‘Stoopsfabriek’ aan de Spinnerijkaai in Kortrijk bevonden zich in de twintigste eeuw onder meer een spinnerij en een groothandel in scheikundige producten voor textiel- en metaalnijverheid.
Mooimakers
  • 18 juni 2020

Nudging als techniek in de strijd tegen zwerfvuil

Mooimakers organiseert en faciliteert een brede waaier aan projecten in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten.
kindje op stapel boeken
  • 18 juni 2020

Wat wijzigt er op 1 september? Volg het seminar op vrijdag 4 september

Op 1 september van dit jaar worden op diverse vlakken namelijk nieuwe richtlijnen van toepassing waar u als bodemsaneringsdeskundige rekening moet mee houden. De titel van het seminar luidt daarom: ‘Wat wijzigt er op 1 september?’