Nieuws

3. PMD.jpg
  • 14 januari 2021

Sorteren voor iedereen

Vlaanderen stond snel bekend als een regio met een goede selectieve inzameling en recyclage. Maar ondertussen moeten meer en meer afvalstromen selectief aangeboden worden en zijn enkele sorteerregels bijgesteld. Niet eenvoudig voor iedereen om die evoluties bij te houden.
Asbest daktegels
  • 14 januari 2021

Extra premie voor asbestverwijdering in combinatie met dak- of muurisolatie

Vanaf 2021 geldt er een belangrijke nieuwe maatregel om Vlaanderen versneld asbestveilig te maken: bij het isoleren van het dak of van de buitenmuur langs de buitenzijde kunt u bovenop de isolatiepremie een forfaitaire premie van 8 euro per vierkante meter krijgen als u gelijktijdig asbesthoudend
biodegradeerbaar niet in GFT
  • 16 december 2020

Reactie op Factcheckers: Waarom composteerbare kunststoffen niet bij het gft-afval kunnen

De OVAM en Vlaco vzw ontvangen vaak vragen over composteerbare en vergistbare kunststoffen en de verwerking ervan binnen de Vlaamse professionele composterings- en vergistingsinstallaties. Logisch, want tegenwoordig verschijnen er verschillende composteerbare alternatieven op de markt.
Textiel
  • 14 januari 2021

Tijd voor beleid rond circulaire mode en textiel

Net voor de COVID 19-uitbraak lanceerde de Europese Commissie haar Green Deal.
Asbest recyclagepark
  • 14 januari 2021

Asbestcement veilig en verpakt aanleveren op recyclagepark

Tegen 2040 leven we in een asbestveilig Vlaanderen en worden we in ons dagelijks leven niet meer blootgesteld aan asbestvezels. In 2018 keurde de Vlaamse Regering daartoe het actieplan Asbestafbouw goed. Dat plan bevat verschillende mijlpalen om het einddoel te bereiken.  
hand-huis-takje
  • 16 december 2020

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir maakt 2,8 miljoen euro vrij voor 29 innovatieprojecten voor circulair bouwen

Met de subsidies willen Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, de OVAM en Vlaanderen Circulair experimenten aanmoedigen om anders te gaan bouwen. Een circulaire bouweconomie gaat immers over meer dan alleen maar recycleren.
Asbestdak verwijderen
  • 14 januari 2021

VLAREMA 8: Asbestinventarisattest verplicht bij woningverkoop vanaf 2022

Tegen 2040 moet Vlaanderen asbestveilig zijn. Daarvoor moeten we eerst in kaart brengen waar er overal asbest aanwezig is.
asbest
  • 6 januari 2021

Reactie op Factcheckers: Asbestophaling aan huis makkelijker en veiliger voor de burger

In 82 % van de Vlaamse steden en gemeenten loopt een asbestproject. Dit is een dienstverlening van de OVAM aan gesubsidieerd tarief om lokale besturen en burgers te ondersteunen en ontzorgen bij de verwijdering van asbest.
Cover OVAM.link december 2020
  • 15 december 2020

OVAM.link december 2020

In deze editie leest u over de volgende onderwerpen: