Nieuws

bouwen
  • 16 maart 2020

Beoordelingskader voor hoogwaardig gebruik van gerecycleerde en secundaire granulaten

In opdracht van de OVAM onderzocht het WTCB, een onderzoekscentrum dat zich toespitst op de bouwsector, of een beoordelingskader kan worden uitgewerkt om te bepalen welke toepassing of gebruik van een bepaald gerecycleerd of secundair granulaat ‘het meest’ hoogwaardig is.
  • 2 maart 2020

Het nieuwe Kunststoffenplan 2020-2025 van de OVAM: wat houdt dit precies in?

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, keurde de Vlaamse Regering op vrijdag 21 februari het Uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 van de OVAM goed.
gezonde grond meisje gietertje
  • 17 februari 2020

Hoe proper is de bodem in Vlaamse volks- en samentuinen?

Volks- en samentuinen zijn erg populair in Vlaanderen. Het gaat vaak om braakliggende gronden, bijvoorbeeld aan de rand van spoorwegen. Mensen kweken er lokale en gezonde groenten.
  • 11 maart 2020

“Worden uw petflessen echt gerecycleerd? Ja, zeker!” OVAM reageert op het artikel over petrecyclage in Knack van 11 maart

OVAM is verbaasd over de negatieve teneur van het artikel. Op vlak van de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen staat Vlaanderen aan de top op Europees en mondiaal niveau.
Open call CE 2019 grafiek
  • 21 februari 2020

53 nieuwe Open Call-projecten gaan van start

Eind 2019 gaf minister van Omgeving Zuhal Demir het startschot voor 53 nieuwe experimentele projecten voor de circulaire economie. De Vlaamse Regering trekt daarvoor 4,9 miljoen euro uit.
6. Potterij.jpg
  • 17 februari 2020

Actief in de ciculaire economie? De Potterij-site kan je ruimte bieden

Het circulair stadslabo wil een dynamische plek zijn om samen circulaire projecten te bedenken, uit te voeren, te demonstreren, erover te leren, te sensibiliseren,…
Europees Kunststoffenpact
  • 7 maart 2020

OVAM ondertekent Europees Kunststoffenpact

Op vrijdag 6 maart ondertekende de OVAM het Europese Kunststoffenpact. Met deze ondertekening herbevestigt de OVAM de ambitie om binnen Europa het voortouw te nemen omtrent preventie, inzameling en recyclage van kunststoffen.
Tentjas winnaar textielchallenge
  • 17 februari 2020

'Tentjas' is de winnaar van de textielchallenge 2020

De textielsector is een erg creatieve, maar helaas ook een erg milieubelastende sector. Dat blijkt uit cijfers van een recent Europees onderzoek, waaraan de OVAM meewerkt.
Aluminium blikjes
  • 17 februari 2020

Circulaire materialenverhalen: Producten met korte levensduur zorgen voor grote materiaalverliezen

Producten met een korte omlooptijd, zoals aluminium in blikjes, zorgen voor grote verliezen aan kostbare materialen, ondanks een hoge inzamel- en recyclagegraad. Een blikje heeft een levensduur van enkele weken.