Nieuws

OVAM Link jeans
  • 19 februari 2019

OVAM.link in het teken van het World Resource Forum

Van 24 tot 27 februari organiseert de OVAM het World Resources Forum ‘Closing Loops – Transitions at work’. De nieuwste editie van OVAM.link staat helemaal in teken van dit congres.
huishoudelijk afval illustratie
  • 19 februari 2019

Benchmarktool helpt lokale besturen afvalbeleid te evalueren

Het uitvoeringsplan huishoudelijk afval legt gemeentes een doelstelling op om de hoeveelheid restafval verder te beperken. Met de benchmarktool van de OVAM kunnen lokale besturen opvolgen in welke mate ze aan die doelstelling voldoen en of er extra inspanningen nodig zijn.
SedNet logo
  • 24 januari 2019

11e SedNet conferentie, 3-5 april 2019, Dubrovnik

De aanpak van verontreinigde waterbodems, emerging contaminants in waterbodems en hergebruik van bagger- en ruimingsspecie krijgen in Vlaanderen meer en meer aandacht.
stadspark Lokeren
  • 19 februari 2019

Stadspark Lokeren wordt gesaneerd

Ter hoogte van het Prinses Josephine Charlottepark in Lokeren is de bodem verontreinigd met zware metalen. Op de site liep vroeger een rivierarm van de Durme. In 1911 werd de rivier rechtgetrokken omdat ze aan het dichtslibben was. Daarna werd de rivierarm gedempt.
  • 19 februari 2019

Nieuwe regeling voor gebruik van bodemmaterialen

Vandaag bestaat er een verschillende regeling voor het gebruik van uitgegraven bodems (VLAREBO) en andere bodemmaterialen (VLAREMA). Dit zorgt voor verwarring, moeilijke handhaving, en werkt misbruik in de hand. Vanaf 1 april 2019 komt er één gebruikskader voor alle bodems.  
staalname
  • 24 januari 2019

Wijzigingen standaardprocedures treden pas in werking op 1 april 2019

De Vlaamse regering keurde in september 2018 verschillende wijzigingen van het VLAREBO goed. Eén van deze wijzigingen betreft de inkanteling van de bodemmaterialen in de regeling grondverzet en een aanpassing van de cofinancieringsvoorwaarden.
gezonde grond voor toekomstige generatie
  • 19 februari 2019

Aantal oriënterende bodemonderzoeken blijft pieken

Vlaanderen heeft een serieuze historische erfenis van verontreinigde gronden ten gevolge van zijn rijke industriële geschiedenis. Daar ondervinden we nog altijd hinder van. De OVAM wil tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten.
ecologische jeans
  • 19 februari 2019

Dit is de meest ecologische jeans ter wereld

De meest ecologische jeans ter wereld is er! En, jawel, hij is Belgisch. HNST ‘oogstte’ maar liefst 17 000 oude jeansbroeken. De European Spinning Group (ESG) transformeerde de broeken weer tot garen. Beide partners baseren hun businessmodel op de principes van de circulaire economie.
S-Risk logo
  • 24 januari 2019

Update S-Risk op 15 mei 2019

Er zal een nieuwe versie 1.3 van S-RISK worden gelanceerd, die de versie 1.2.6 vervangt. Deze belangrijke parameters zullen worden aangepast: