Nieuws

sanering school Hasselt - cleanen kelder
  • 15 oktober 2021

Vernieuwd bodemprotocol verzekert sanering van scholen

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar ondertekenden Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en Onderwijs Ben Weyts het vervolgprotocol voor bodemonderzoek en -sanering bij scholen van het gemeentelijk, provinciaal en vrij onderwijs.
zwerfvuil ruimen
  • 11 oktober 2021

Vlaams zwerfvuilcharter lanceert extra acties tegen zwerfvuil

Tussen 2017 en 2019 nam de hoeveelheid zwerfvuil in Vlaanderen met 14% toe. Dat maakte de OVAM vorig jaar bekend. De Vlaamse doelstelling om het zwerfvuil tegen 2022 met 20% te verlagen, kwam daarmee ernstig in het gedrang.
voedselverlies
  • 28 september 2021

Voedselverlies bestrijden: omdat het samen werkt!

29 september 2021 is de Internationale Dag tegen Voedselverlies. De strijd tegen voedselverlies is bij uitstek een inspanning van vele partners in de hele kringloop. De acties van die partners vandaag illustreren de ambitie en tonen de diversiteit in de aanpak.
huishoudelijk afval illustratie
  • 14 oktober 2021

Geef uw mening over het plan-MER voor het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

De OVAM bereidt een nieuw uitvoeringsplan voor afvalstoffen voor. Daarin hebben we aandacht voor de planning van maatregelen rond de preventie, selectieve inzameling en eindverwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2028.
Vlaanderen Circulaire economie
  • 4 oktober 2021

Gezocht: Opvolger Steunpunt Circulaire Economie

Eind dit jaar loopt de termijn van het huidige Steunpunt Circulaire Economie af. De Vlaamse Regering blijft echter investeren in beleidsonderzoek en doet een oproep voor een opvolger.
garagist
  • 28 september 2021

Versnelde overdracht is mogelijk voor Tersana-dossiers

Wanneer een saneringsplichtige, die een overeenkomst tot overdracht van de saneringsverbintenis met Tersana heeft gesloten, een overdracht van zijn verontreinigde grond wil realiseren, wordt hij geconfronteerd met de procedure zoals voorgeschreven in het Bodemdecreet.
kalender
  • 14 oktober 2021

Eindejaarsregeling 2021

Bezorg ons vóór 6 november 2021: papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister; oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
Symbiosewedstrijd
  • 30 september 2021

Port of Antwerp en OVAM lanceren wedstrijd om circulaire economie in havengebied te stimuleren

Havens kunnen, als logistieke en industriële hubs, een grote rol spelen in de transitie naar een circulaire economie.  Om het sluiten van materiaalkringlopen in en rond de haven van Antwerpen te stimuleren, lanceren Port of Antwerp en de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM) daarom vandaag, sam
kindje op stapel boeken
  • 28 september 2021

Webinar Herziening standaardprocedure voor bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject

De nieuwe standaardprocedure voor het (beperkt) bodemsaneringsproject is recent goedgekeurd en gaat vanaf 1 oktober in voege. Naast verfijningen van de bestaande procedures, bevat deze ook een aantal nieuwe elementen zoals de integratie van ecosysteemdiensten in de multicriteria analyse.