Nieuws

Bodemsaneringsfonds TERSANA
  • 17 december 2019

Bodemsaneringsfonds voor garagisten schiet nu echt uit de startblokken

TERSANA, het fonds voor bodemsaneringen in de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector, wil tegen 31 maart 2022 duizend dossiers behandelen. Het eerste dossier wordt nu opgestart met een beschrijvend bodemonderzoek bij een garage in Geraardsbergen.
molecule
  • 17 december 2019

Bezorg ons uw opmerkingen over de ontwerprichtlijn ‘richtlijnen grondverzet PFAS’

Om ongecontroleerde verspreiding van verontreiniging met PFAS door grondverzet te beperken en rekening te houden met het stand still principe, is een
Subsidies Mooimakers
  • 12 december 2019

Mooimakers vernieuwt projectsubsidies zwerfvuil en sluikstorten voor steden en gemeenten

Mooimakers biedt inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning aan steden en gemeenten die zwerfvuil of sluikstort willen aanpakken. Vanaf 1 januari 2020 kunnen steden en gemeenten opnieuw projectsubsidies aanvragen.
bodemsaneringsfonds BOFAS
  • 17 december 2019

Bodemsaneringsfonds voor tankstations sluit af met 4241 dossiers en 335 miljoen euro aan gefinancierde saneringen

Op 8 mei lanceerde BOFAS, het bodemsaneringsfonds voor tankstations in België, een derde en laatste aanmeldingsronde voor het indienen van aanvragen tot sanering van gronden, verontreinigd door de activiteiten van tankstations.
Tersana logo
  • 17 december 2019

Financiële tussenkomst door Tersana

Tersana stelt vast dat niet alle bodemsaneringsdeskundigen goed op de hoogte zijn van de werking van het saneringsfonds. Probeer een zo goed mogelijke adviserende rol aan te bieden voor de klanten, saneringsplichtigen.
OVAM-logo.jpg
  • 11 december 2019
hemelwater
  • 17 december 2019

Hoe omgaan met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) in bodemsaneringsprojecten – motivering tot afwijking van de GSVH

Onder paragraaf 6.4 van de standaardprocedure bodemsaneringsproject wordt het toepassingsgebied vermeld, alsook een drietal uitzonderingsgevallen waarbij (delen van) constructies of verhardingen niet onder de GSVH vallen.
asbest historische verontreiniging
  • 17 december 2019

Asbestverontreiniging in afdruipzones: overwegend nieuw of historisch?

In een oriënterend bodemonderzoek moet de bodemsaneringsdeskundige een uitspraak doen over de aard (nieuw, historisch of gemengd) van de bodemverontreiniging, dus ook voor de asbestverontreiniging ter hoogte van de afdruipzone.
woningpas award
  • 6 december 2019

Woningpas valt in de prijzen

De woningpas van de Vlaamse overheid, waaraan de OVAM actief meewerkt, won gisteren