Nieuws

kringwinkel
  • 15 maart 2021

VLAREMA: Nieuwe richtlijnen rond UPV en vrijwillige terugname

Verkoop op afstand heeft een steile vlucht genomen. Helaas respecteren bedrijven die vanuit het buitenland rechtstreeks producten verkopen aan Vlaamse consumenten niet altijd de regels van de Vlaamse materialenwetgeving.
potterij Mechelen
  • 15 maart 2021

Schrijf u in voor webinars en slotevent ‘Terug in Omloop’

Met een gezamenlijk initiatief zetten de OVAM, het Departement Omgeving, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en het Team Vlaams Bouwmeester in 2014 de pilootprojecten ‘Terug in Omloop’ op de rails.
Projectoproep Bebat
  • 11 maart 2021

Bebat en OVAM lanceren projectoproep voor hergebruik en ‘second life’ van herlaadbare batterijen

Herlaadbare batterijen zijn alomtegenwoordig in onze moderne samenleving: smartphones, laptops, e-steps, elektrische fietsen en elektrische of hybride auto’s zijn maar enkele toepassingen die ondenkbaar zouden zijn zonder herlaadbare batterijen.
Herman Teirlinckgebouw Vlaamse overheid
  • 15 maart 2021

OVAM wil afzet kunststofrecyclaten stimuleren via openbare aanbestedingen en bouwwerken van Vlaamse overheid

Producenten zijn nog te vaak terughoudend om kunststofrecyclaten in te zetten in nieuwe producten. Ze kiezen meestal voor virgin kunststoffen, onder meer vanwege de constante kwaliteit en de lage verkoopsprijzen.
Triggerwaarden waterbodems
  • 15 maart 2021

Europees project ‘Sullied Sediments’ levert tools op voor waterloopbeheerders

De waterbodem is een belangrijk onderdeel van het aquatische ecosysteem.
Zakasbakje Mooimakers
  • 11 maart 2021

Mooimakers gooit zakasbakjes in de strijd tegen de sigarettenpeuk

Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten, wil met zakasbakjes een einde maken aan de sigarettenpeuken in het straatbeeld. Bij 21 dagbladhandelaren verspreid over heel Vlaanderen worden daarom tot eind april zakasbakjes verkocht voor 2,5 euro bij wijze van proefproject.
Saneringswerf Frateur in Boom
  • 15 maart 2021

Sanering ‘Frateur’ in Boom: ware blackfield wordt weer gezond en groen

In mei 2020 kon de OVAM, na jarenlang aanhouden, het terrein ‘Frateur’ in Boom voor 1 symbolische euro aankopen om zo de zware problemen op het terrein eindelijk aan te kunnen pakken.
kwaliteitscontrole GIS contouren
  • 12 maart 2021

Kwaliteitscontrole aangeleverde GIS-contouren

Tijdens een kwaliteitscontrole van de verontreinigings- en/of gebruiksadviescontouren werden volgende veel voorkomende fouten vastgesteld:
Triggerwaarden waterbodems
  • 10 maart 2021

Triggerwaarden waterbodems

De richtlijnen en studies vindt u voortaan op de website van de OVAM. Een overzicht: