Nieuws

OVAM Link September 2020 Voorblad.JPG
  • 7 oktober 2020

OVAM.link september 2020

In deze editie leest u over de volgende onderwerpen:
seminar
  • 28 september 2020

Seminar 4 september 2020 – presentaties en vragen/antwoordenlijst

Wilt u de presentaties nogmaals bekijken? Dan kan u deze bekomen via deze link: www.ovam.be/standaardprocedures
Kwaliteitsbeheer
  • 28 september 2020

Uren verplichte bijscholing bodemsaneringsdeskundigen 2020

In het kader van de erkenning als bodemsaneringsdeskundige moet de erkende bodemsaneringsdeskundige zich of de personen die bij hem in dienst zijn permanent bijscholen (artikel 53/3§1, 9° van het VLAREL).
De Grote Grondvraag afbeelding web
  • 5 oktober 2020

De Grote Grondvraag overschrijdt kaap van 200 gemeenten

Sinds november 2019 helpt de OVAM burgers en bedrijven met het zoeken van een antwoord op de vraag: 'Hoe gezond is mijn grond?'.
  • 28 september 2020

Erratum standaardprocedure Technisch Verslag

Erratum Voor opgeslagen hopen bodemmaterialen wordt  een omrekeningsfactor 1,6 voor de verhouding massa/volume voor de omrekening naar het tonnage van een opgeslagen hoop steekvaste, droge bodemmaterialen gehanteerd. De tabel 2 van de SP TV wordt zodoende als volgt gecorrigeerd:
baggerpomp
  • 28 september 2020

Beslissingsondersteunend systeem voor waterbodemsanering (BOSS)

Het BOSS WB is gebaseerd op de studie 'Desk-studie over beschikbare saneringstechnieken voor verontreinigde waterbodem'.  Deze studie werd opgemaakt door een consortium dat bestaat uit waterbodemsaneringsexperten van het engineering- en consultancybedrijf Witteveen+Bos Belgium N.V.
tijdsindeling
  • 28 september 2020

Eindejaarsregeling

Bezorg ons vóór 9 november 2020: papieren of online bodemattestaanvragen van gronden die opgenomen zijn in het grondeninformatieregister; oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht of sluiting;
erratum
  • 28 september 2020

Erratum Code van goede praktijk methodologie “DAEB” en risico-evaluatie – versie augustus 2020

Na de goedkeuringsronde werd in de Code van goede praktijk methodologie “DAEB” en risico-evaluatie  – versie augustus 2020 nog een materiële vergissing vastgesteld in hoofdstuk 4.1.3 Blok 2: verontreiniging in het grondwater.
Tributyltin
  • 28 september 2020

Tributyltin (TBT) – voorlopige richtlijnen

De studie van 2015 voor het gebruik van tributyltin (TBT)-houdende bagger- en ruimingsspecie is opgemaakt met volgende doelstellingen: