Nieuws

Afgedankt elektro
  • 21 januari 2020

Afgedankte elektro in uw bedrijf of organisatie? Ga naar Smartloop van Recupel

Oude laptops, monitors, printers, gsm's, koelkasten, lampen…: elk bedrijf of elke organisatie heeft wel enkele afgedankte elektronische apparaten, waarvan sommige het misschien nog wel doen.
afval sorteren
  • 21 januari 2020

De afvalfactuur van uw bedrijf verminderen? Laat uw afval collectief inzamelen.

Heel wat bedrijven weten geen blijf met kleine hoeveelheden afval. Het is duur om het apart door de afvalinzamelaar te laten ophalen en daardoor belandt het al te vaak bij het restafval. Denk maar aan halfvolle verfpotten, lege batterijen, kapotte spaarlampen...
Circulaire materialenverhalen
  • 21 januari 2020

OVAM introduceert 'Circulaire materialenverhalen': "Circulaire economie kan materialenvoetafdruk verkleinen."

De globale Vlaamse CO2-uitstoot is voor ongeveer 60 procent gelinkt aan materiaalgerelateerde processen. Omdat Vlaanderen sterk afhankelijk is van buitenlandse grondstoffen en producten, gebeurt die uitstoot vaak in a
Terugblik Vlaanderen Circulair
  • 21 januari 2020

Vlaanderen Circulair blikt terug

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.
Compendium voor staalname en analyse
  • 21 januari 2020

Procedures voor staalname en analyse geactualiseerd voor kwaliteitsvolle en betrouwbare meetresultaten

Het compendium voor monsterneming en analyse (CMA) bevat de procedures voor de staalname en analyse in het kader van het materialendecreet, het bodemdecreet en hun uitvoeringsbesluiten VLAREMA, VLAREBO en VLAREM.
Brexit afvaltransporten
  • 21 januari 2020

Welke impact heeft de Brexit op grensoverschrijdende afvaltransporten?

Het Verenigd Koninkrijk stapt binnenkort uit de Europese Unie. De Brexit heeft verschillende gevolgen, ook op het vlak van grensoverschrijdend transport van afvalstoffen.1. Registratie
verpakkingen
  • 21 januari 2020

Folieafval van bedrijven: van kost naar opportuniteit

Sinds vorig jaar moeten bedrijven ook afvalfolies selectief inzamelen.
Infografiek bodem.JPG
  • 21 januari 2020

Risicovastgoed bij de Vlaamse overheid

Eén van de beleidsdoelstellingen van de OVAM is om tegen 2036 de sanering van alle historische bodemverontreiniging op te starten. De Vlaamse overheid speelt zelf een belangrijke rol bij deze aanpak van historische bodemverontreiniging.
Online symbioseplatform
  • 21 januari 2020

OVAM lanceert online tool om materialenkringlopen te sluiten

De klimaatimpact wordt voor ongeveer 60 procent veroorzaakt door de manier waarop we omgaan met materialen.