Nieuws

staalname bodem
  • 2 september 2021

Opleiding staalname bodem- en omgevingslucht in het kader van het Bodemdecreet

Een beschrijvend bodemonderzoek brengt de verschillende verspreidingsroutes en de hieraan gekoppelde blootstelling aan polluenten in beeld. Ook bodem- en omgevingslucht kunnen daarbij relevant zijn.
Bodemstaal
  • 12 augustus 2021

De OVAM lanceert in 2021 nog nieuwe bestekken voor verkennende bodemonderzoeken bij PFAS-verdachte locaties

De oproep van de drie ministers Somers, Demir en Beke aan de lokale besturen en gouverneurs op 19 juni leidde tot de aanmelding van heel wat locaties van brandweeroefenterreinen en zware industriële branden.  Ook over andere activiteiten die een verhoogd risico op PFAS-g
opruimactie
  • 23 juli 2021

Wat te doen met afval ontstaan door noodweer?

In de week van 14 juli werd ons land op zijn kop gezet door de ravage die de overvloedige regenval heeft veroorzaakt. Het noodweer heeft veel schade en menselijk leed veroorzaakt. De getroffen gebieden zijn ondertussen gestart met de schoonmaak van huizen, tuinen, omgeving...
Circulair bouwen beleidsplan
  • 15 augustus 2021

Ontwerp nieuw beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.
Labo onderzoek
  • 12 augustus 2021

Staalname en analyse bij PFAS-onderzoek: verduidelijking

De Richtlijn PFAS-onderzoek beschrijft de staalname en analyse als PFAS een verdachte stof is. We geven een antwoord op een aantal veel gestelde vragen.
opruimactie
  • 23 juli 2021

Helpende handen gezocht voor opruimacties na wateroverlast

In de week van 14 juli werd ons land op zijn kop gezet door de ravage die de overvloedige regenval heeft veroorzaakt. Nu het water zich overal terugtrekt, wordt het achterblijvende klein en groot afval erg zichtbaar.
  • 12 augustus 2021

Evaluatie van ingediende bodemonderzoeken voor PFAS-verdachte gronden

In eerste instantie verwijzen we nogmaals naar de informatie van 5 juli 2021, over de aanpak van bodemonderzoeken i.k.v. PFAS-onderzoek.
Brandweerkazerne
  • 12 augustus 2021

Onderzoeksprotocol verkennende bodemonderzoeken PFAS op brandweersites

Zoals gemeld in het bericht in de Richtlijnen voor deskundigen maakte de OVAM een onderzoeksprotocol met beoordelingskader op voor verkennende bodemonderzoeken PFAS op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en
Zwerfvuilproject Maasgemeenten
  • 15 juli 2021

Maasgemeenten voeren extra controles uit op zwerfvuil

Van 13 mei tot 27 juni voerden de Limburgse gemeenten Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik en Maasmechelen de controles op zwerfvuil op. Ze deden dat samen met de natuurbeheerders van Limburgs Landschap en met De Vlaamse Waterweg.