Nieuws

Sinaai
  • 9 juli 2019

Sanering voormalige gassite Edgard Tinelstraat in Sinaai

In juni startte de OVAM met de sanering van de bodem en het grondwater op de voormalige gasfabriekssite aan de Edgard Tinelstraat in Sinaai. De werken gaan door tot het bouwverlof. 
video duurzaam
  • 9 juli 2019

Studiedag over duurzaam filmen

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) begeleidt sinds 2013 filmprofessionals op het vlak van duurzaamheid. In dat kader vond op 6 juni een Green Screen-kennisuitwisseling plaats over circulaire economie in de filmsector. 
kunststoffen
  • 9 juli 2019

Ontwerp nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen

Om een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen. Omdat er nog een overkoepelend kader ontbrak voor de inspanningen in Vlaanderen op dat vlak, stelt de OVAM een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.
emconsoil
  • 9 juli 2019

EmConSoil buigt zich internationaal over 'emerging contaminants'

Bij het aantreffen van nieuwe, weinig bekende verontreinigende stoffen in de bodem en het grondwater rijzen er heel wat vragen.
erek
  • 9 juli 2019

Internationale conferentie resource efficiency op 25-26 september

Het European Resource Efficiency Knowledge Centre (EREK) organiseert op 25 en 26 september een internationale conferentie over resource efficiency en de circulaire economie. Ook de OVAM heeft er een workshop.
gezonde grond
  • 4 juli 2019

Overdracht delen van kadastrale percelen

Sinds 1 juli 2010 zijn de bijzondere overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet versoepeld. Vanaf dan kunnen onder bepaalde voorwaarden delen van risicogronden overgedragen worden.
mooimakers
  • 9 juli 2019

Zomercampagne tegen zwerfvuil en sluikstort

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Ook dit jaar loopt er een campagne van juni tot en met september: Iedereen is een Mooimaker.
pvc
  • 9 juli 2019

Nieuwe techniek om pvc hoogwaardig te recycleren

Op 1 juni startte het EU-project REMADYL, dat oud pvc wil recycleren tot zeer zuiver pvc en er de gevaarlijke stoffen uithaalt. Het project geldt als een vlaggenschip voor de circulaire economie.