Nieuws

bodemnarratief
  • 14 september 2021

Verhalenreeks zet bodemzorgers in de kijker

De OVAM draagt op veel manieren bij aan een goede bodemkwaliteit: door verontreinigde (water)bodems te saneren, door een kader te creëren voor grondverzet, door schadegevallen op te volgen, enzovoort. Bodemzorg vormt eigenlijk de kern van ons werk.
World Cleanup Day 2021
  • 14 september 2021

World Cleanup Day editie 2021 in de startblokken

Op World Cleanup Day op 18 september ruimen miljoenen mensen in meer dan 150 landen zwerfvuil. Ook voor deze editie slaan weer vele Belgische organisaties de handen in elkaar.
Pfas kaart Mechelen
  • 2 september 2021

Voorzorgs-, veiligheidsmaatregelen en no regret maatregelen bij vaststelling van een bodemverontreiniging met PFAS. Wat wanneer voorstellen?

No regret maatregelen en voorzorgs- of veiligheidsmaatregelen zijn termen met een verschillende betekenis en worden dus ook in een verschillende context toegepast.
kind met plastic flessen
  • 14 september 2021

COVID-crisis leidde tot toename van huishoudelijk restafval met 40 000 ton

De OVAM rapporteert op kwartaalbasis over de geïnde heffingen voor het verbranden en storten van afvalstoffen. De cijfers van het vierde kwartaal van 2020 werden recent gepubliceerd. Dat maakt het mogelijk om het jaar 2020 te vergelijken met 2019.
medisch afval
  • 14 september 2021

Vernieuwde handleiding voor afvalstoffen in de gezondheidszorg

In het voorjaar van 2020 werkte de OVAM een tijdlang intens samen met de medische sector en de afvalsector. Het doel: samen bekijken hoe beide sectoren grote stromen medisch afval correct kunnen afvoeren en verwerken.
label
  • 2 september 2021

Labels bij bodemonderzoeken die op PFAS-verdachte gronden uitgevoerd werden

Als het bodemonderzoek (OBO, BBO, OBBO) betrekking heeft op een PFAS-verdachte grond vragen wij om aan het onderzoek (opdracht) steeds de volgende labels te koppelen (indien van toepassing):
duurzaamheid WK wielrennen
  • 14 september 2021

OVAM werkt mee aan een duurzaam WK wielrennen

In 2021 komt de koers thuis in Vlaanderen. Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 september zijn we de trotse gastregio van het 100ste wereldkampioenschap wielrennen op de weg. De Vlaamse Overheid gaf de opdracht om duurzaamheid te integreren in de organisatie van deze feesteditie.
  • 13 september 2021

Bijkomend onderzoek naar zware metalen rond Umicore in Hoboken afgerond: risicogrenswaarde in bodem bijna nergens overschreden, maar bestaande hygiënemaatregelen blijven van kracht

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onderzocht in een recente studie de aanwezigheid van lood in de bodem op locaties binnen een straal van één kilometer rondom de vestiging van Umicore in Hoboken.
staalname bodem
  • 2 september 2021

Opleiding staalname bodem- en omgevingslucht in het kader van het Bodemdecreet

Een beschrijvend bodemonderzoek brengt de verschillende verspreidingsroutes en de hieraan gekoppelde blootstelling aan polluenten in beeld. Ook bodem- en omgevingslucht kunnen daarbij relevant zijn.