Milieuheffingen 2018

Wijziging milieuheffingen vanaf 1 januari 2018

Het Vlaamse Parlement besliste op 22 december 2017 om vanaf 1 januari 2018 de volgende wijzigingen inzake de milieuheffingen door te voeren (Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 gepubliceerd in staatsblad van 29 december 2017):

  • Het invoeren van een minimumheffing van 250 euro voor het verbranden van afvalstoffen als de afvalverbranding niet gedekt is door een omgevings- of exploitatievergunning overeenkomstig de geldende wetgeving;
  • Het wijzigen van de voorwaarden en het verlagen van de heffing tot een gemeenschappelijk tarief van 2 euro per ton voor het storten van residu’s van de reiniging van zeefzand en rioolslib  en afval van bodemsanering;
  • Het verhogen van de K factor van 0,2 naar 0,25 voor het verlaagd tarief voor het storten van textielresidu's;
  • Het wijzigen en afbouwen van het nultarief voor het storten van residu's van glassortering;
  • Het invoeren van een verlaagd van een verlaagd tarief voor recyclageresidu’s van de verwerking van ovenpuin afkomstig van de productie van roestvrij staal via nieuwe scheidingstechnieken;