Nudging als techniek in de strijd tegen zwerfvuil

  • 18 juni 2020

Mooimakers organiseert en faciliteert een brede waaier aan projecten in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Elk project heeft zijn eigen specifieke doelen en een bijhorende aanpak: in ‘Operatie Proper’ beloont het Mooimakers-team scholen en verenigingen voor de geleverde inspanningen, met coachingtrajecten ondersteunen ze lokale besturen, Vlaamse partners en bedrijven met een aanpak op maat.

Gedragsverandering

Er is heel wat variëteit binnen de verschillende projecten van Mooimakers, maar uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde doel: gedragsverandering – zorgen dat afval in de juiste vuilnisbak terechtkomt. Nudgingtechnieken zijn een belangrijk instrument om dat doel te bereiken. ‘Nudging’ houdt in dat  mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een bepaalde manier te gedragen.

Negatieve nudges

Mooimakers bouwt zijn expertise continu verder uit. Uit een door Mooimakers gesubsidieerd onderzoek bij veertien West-Vlaamse middelbare scholen leerde het team dat het wegwerken van negatieve nudges (stimulansen die zwerfvuil net uitlokken) een enorme impact heeft.

Er werden kleine en grote ingrepen doorgevoerd op het schoolterrein om zwerfvuil te verminderen: vuilnisbakken, proefprojecten rond gedrag en infrastructuur, propere omgevingen, andere plaatsing van de zitbanken ... De inzichten worden gebruikt in het nieuwe project ‘Nudging op school’.

Weg met peuken

Ook het coachingtraject met de stad Roeselare leverde nuttige inzichten op. Samen met een Mooimakers-coach pakte de stad het sigarettenpeukenprobleem aan de ingang van haar Centraal Station aan. Door de lokale situatie te monitoren en te analyseren werkte Mooimakers een hands-on-aanpak uit. In de looplijn van de reizigers die aankomen in het station werden grote, robuuste asbakken geplaatst, geflankeerd door vuilnisbakken. Dat leidde tot een daling van sigarettenpeuken op de grond met 80 procent.

Meer info

Mooimakers maakt zijn projecten zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk. Op die manier probeert het team al zijn partners te ‘nudgen’ om deel te nemen. Ontdek hier hoe Mooimakers u kan helpen.

Lees meer over onze inzichten over gedragsbeïnvloeding en nudging in de online Kenniswijzer van Mooimakers.