Ondersteuning en subsidies

Gaat u een gebouw of woning, gebouwd voor 2001 slopen of renoveren? Dan is de kans groot dat u tijdens de werken op materialen met asbest zal stuiten. Asbest veilig en correct (laten) verwijderen brengt kosten met zich mee. De Vlaamse overheid biedt daarom subsidies en maatregelen aan om particulieren en ondernemingen te ondersteunen.

 

Welke kosten mag ik verwachten?

Hoeveel het kost om een asbesthoudend materiaal te laten verwijderen, hangt af van wie het mag verwijderen. Dit wordt bepaald door het type asbest en de toestand waarin het zich bevindt.

 • Hechtgebonden asbesttoepassingen zoals golfplaten, dakleien en afvoerbuizen mag u zelf wegnemen of laten verwijderen door een aannemer wiens werknemers een opleidingsattest ‘Eenvoudige handelingen’ hebben. De afbraakkosten zijn niet veel hoger dan bij een verwijdering van asbestvrij oud materiaal. Doorgaans mag u rekenen op zo'n 6% meerkost ten aanzien van een verwijdering van materialen zonder asbest. U kunt met het asbestcement op het recyclagepark terecht.
 • Niet-hechtgebonden asbesttoepassingen en sterk beschadigd hechtgebonden asbest in een binnenruimte moeten meestal worden weggenomen door een erkende asbestverwijderaar. Zo’n asbestverwijderaar gebruikt speciale technieken en werkt met meerdere werknemers, waardoor het kostenplaatje hoger kan oplopen. Omwille van het blootstellingsrisico kunt u met deze toepassingen niet terecht op het recyclagepark. De erkende verwijderaar zorgt zelf voor de veilige afvoer.

 

Ondersteuning door de OVAM

De OVAM kan gebouweigenaars gericht ondersteunen om het aanwezige asbest af te bouwen. Afhankelijk van haar jaarlijks beschikbare budget biedt de OVAM volgende ondersteuning. Hiermee wil zij een dynamiek van verwijderprojecten in Vlaanderen laten ontstaan.

 • Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris laten financieren. Ook voor het verwijderen van asbest biedt de OVAM vergaande financiële ondersteuning.
 • Particulieren, sport- en jeugdverenigingen en eventueel andere doelgroepen kunnen deelnemen aan asbestafbouwprojecten die lokale besturen organiseren. Lokale besturen hebben zelf de keuze welke projecten zij organiseren en zij ontvangen subsidies voor de organisatie van het project. Hierdoor wordt de deelnemer logistiek ontzorgd en kan hij asbest verwijderen aan een verlaagd tarief.

Lokale besturen kunnen volgende projecten organiseren:

 • ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
 • aanbieden van verpakkingsmateriaal om zelf kleine hoeveelheden asbestcement veilig naar het recyclagepark te brengen;
 • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis;
 • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Al deze projecten maken het de gebouweigenaar makkelijker en voordeliger om het asbest in zijn woning of gebouw sneller weg te nemen.

 • Lokale besturen kunnen voor hun eigen gebouwen ook deelnemen aan projecten voor de ophaling van asbestcementen afval .

Wilt u weten welk project met de steun van de OVAM in uw gemeente loopt en wie dit organiseert? Klik dan hier en vul uw postcode of gemeente in.

Onderstaande kaart geeft een overzicht van alle gemeenten die reeds een budget van de OVAM toegekend kregen, voor de organisatie van een project op maat.

 

 

Sommige gemeenten zijn zelf reeds actief met asbestverwijderingsprojecten via eigen middelen. Deze staan hier niet vermeld. De OVAM stelt hen wel communicatiemateriaal ter beschikking.

Subsidies en premies van andere overheden
 

Subsidies voor particulieren

Asbest in uw woning (laten) verwijderen, gebeurt meestal bij renovatiewerken. Zoek via volgende kanalen op welke premies of subsidies u beroep kunt doen:

 • Premiezoeker geeft een overzicht van alle subsidies, premies en fiscale voordelen voor wie in Vlaanderen een woning verbouwt. Ook de afbraakkosten, inbegrepen de verwijdering van het asbest, vallen onder de ondersteuning.
 • Het infoportaal ‘Bouwen, wonen en energie’ van de Vlaamse overheid lijst alle renovatiepremies op.

Nieuwe premie asbestdaken en -gevels

Uw woning energiezuinig en asbestveilig maken? Vanaf 2021 kan u hiervoor een nieuwe premie aanvragen via Fluvius. Naast de bestaande premie voor het aanbrengen van dak- of gevelisolatie geniet u van een extra ondersteuning indien u asbesthoudende dak- of gevelbekleding of onderdakplaten laat verwijderen. De extra ondersteuning is per vierkante meter.

Belangrijke voorwaarde is dat de aannemer veilig en correct werkt. Hiervoor moet hij werken volgens de code van goede praktijk van de OVAM:
pdf bestandCVGP veilig werken met asbestdaken en -gevels.pdf (3.03 MB).

Meer informatie over de premievoorwaarden kan u raadplegen via de website www.energiesparen.be:

Asbesthoudende dak- of gevelbekleding (laten) verwijderen zonder het aanbrengen van isolatie? Ook dan kan u van een ondersteuning door de OVAM genieten. Wil u weten of er in uw gemeente een project loopt? Neem dan hier een kijkje.

Subsidies voor ondernemingen

Ook als ondernemer kunt u een aangepaste premie krijgen om materialen met asbest in uw bedrijf weg te (laten) nemen. De onderstaande websites maken u wegwijs in de verschillende ondersteuningsmaatregelen:

 

Toekomstige ondersteuning?

In uitvoering van het Actieplan asbestafbouw startte de OVAM zelf met een nieuwe, gerichte ondersteuning van gebouweigenaars. Daarnaast onderzoeken we de komende jaren hoe bestaande of nieuwe subsidies het verwijderen van asbest nog beter kunnen ondersteunen. We doen dit samen met de beherende Vlaamse overheden en de verschillende sectorpartners.  

Naast het verlenen van financiële steun, wil de OVAM het voor gebouweigenaars vooral zo eenvoudig én veilig mogelijk maken om asbest weg te halen.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.