Open call voor circulaire economieprojecten

  • 14 juni 2018

Circulaire economieprojecten kunnen dit jaar op 5,3 miljoen euro aan steun rekenen van Vlaams Minister voor Omgeving Joke Schauvliege. Daarvan is 2,3 miljoen euro gereserveerd voor de huidige call.

De call bestaat uit twee onderdelen:

  • Circulaire stad en ondernemen
    Deze subsidies zijn bestemd voor (partnerschappen van) lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen, organisaties en burgers. Samenwerkingen met andere partijen in de economische keten (van producent tot consument en weer omgekeerd) moedigen we ten zeerste aan.
     
  • Circulair aankopen
    Wie zich als aankoper of ondersteunende partij in de Green Deal Circulair Aankopen heeft ingeschreven, komt in aanmerking voor de subsidies Circulair aankopen. Verschillende partners van de Green Deal mogen uiteraard ook samen een voorstel indienen.

De ronde voor 2018 is al de tweede uitgave van de subsidiecall. Vorig jaar ontvingen 63 circulaire economieprojecten subsidies.

Meer info