Ophalen, vervoeren en export van afgedankte voertuigen

Voor het ophalen van afgedankte voertuigen bij derden beschikt u over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar en bent u opgenomen in het register van geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars. Omdat afgedankte voertuigen gevaarlijke afvalstoffen zijn, moet u ook over een kwaliteitsborgingssysteem beschikken.

Afgedankte voertuigen worden gedefinieerd als voertuigen:

  • die vervoerd worden naar een bedrijf dat (ook) een erkend centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen is;
  • die bij ophaling al (deels) gedemonteerd zijn of waarvan bij ophaling al duidelijk is dat ze bestemd zijn voor het demonteren van onderdelen;
  • die een technisch totaal verlies betreffen;
  • waarvan de keuring meer dan twee jaar vervallen is;
  • waarvan geen geldige inschrijving en/of keuring beschikbaar is als het wettelijk daarover wel moet beschikken.

Voor het ophalen van geaccidenteerde voertuigen en tweede hands voertuigen die niet onder bovenstaande criteria vallen, hoeft u niet over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar te beschikken.

Indien in een later stadium het tijdelijk gestalde geaccidenteerde voertuig of tweedehands voertuig toch wordt afgevoerd voor verdere verwerking, kan het transport daarvan zonder registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar gebeuren op voorwaarde dat:

  • het transport door de autohandelaar/garagist/eindverkoper wordt uitgevoerd waar het geaccidenteerde voertuig of tweedehands voertuig tijdelijk gestald stond;
  • de bestemming een erkend centrum is voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen;
  • de afgedankte voertuigen niet ingedrukt vervoerd worden;
  • de autohandelaar/garagist een identificatieformulier opmaakt conform VLAREMA (tenzij de autohandelaar/garagist zelfstandige of kleine ondernemer is met minder dan 10 werknemers en geen verwerker van afgedankte is) en bewaart het originele, volledig ingevulde identificatieformulier gedurende minimaal 5 jaar.

In alle andere gevallen moet de ophaling gebeuren door een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van afgedankte voertuigen.

Omdat afgedankte voertuigen gevaarlijke afvalstoffen zijn, moet een geregistreerd inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van afgedankte voertuigen ook over een kwaliteitsborgingssysteem beschikken.

Het kwaliteitsborgingssysteem moet ten laatste twee jaar na de registratiedatum gekeurd worden. Een herkeuring vindt om de vier jaar plaats.

Voor het vervoeren van afgedankte voertuigen in opdracht van een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of – makelaar, beschikt u over een registratie als vervoerder en bent u opgenomen in het register van vervoerders. Het vervoeren van mengpartijen (tweedehands voertuigen en afgedankte voertuigen) wordt beschouwd als het vervoeren van afvalstoffen.

Een transport van afvalstoffen moet bovendien vergezeld zijn van een identificatieformulier.

In- en uitvoer van voertuigwrakken van en naar andere landen is gebonden aan procedures conform de EG-Verordening 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen en is enkel toegelaten onder zeer strikte voorwaarden. Deze zijn onder meer afhankelijk van de depollutie van het voertuigwrak en het land van bestemming. Neem bij in- of uitvoer van voertuigwrakken eerst contact op met de OVAM om de te volgen procedure en de voorwaarden te kennen.

Bij ophaling drukt u de afgedankte voertuigen niet in. Opgehaalde afgedankte voertuigen levert u af bij een erkend centrum voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen. Het ontvangen certificaat van vernietiging houdt u bij als bewijs van een correcte inlevering.

Contact

voertuigen@ovam.be
015 284 363