Opleiding ‘Aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen VLAREL module 1’

  • 7 augustus 2018

Het getuigschrift van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen module 1, is één van de noodzakelijke voorwaarden om een handtekeningsbevoegdheid te verkrijgen van de OVAM.
 

Deze lessenreeks voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 17 van VLAREL en behandelt naast de relevante milieuwetgeving in verband met bodem en de standaardprocedure 'oriënterend onderzoek' ook de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet en het compendium voor de monsterneming en analyse in het kader van het Materialendecreet en Bodemdecreet. Tijdens de lessen komen ook verschillende praktijkoefeningen aan bod.

Bijkomende inlichtingen:

Els Van Lierde van de UGent Academie voor Ingenieurs, tel.: +32 9 264 55 82, ugain@UGent.be.

Voor verdere informatie of inschrijven kan u terecht op de website www.ugain.ugent.be/bodem