Opleiding staalname bodem- en omgevingslucht in het kader van het Bodemdecreet

  • 2 september 2021

Een beschrijvend bodemonderzoek brengt de verschillende verspreidingsroutes en de hieraan gekoppelde blootstelling aan polluenten in beeld. Ook bodem- en omgevingslucht kunnen daarbij relevant zijn.

Om een meetcampagne voor bodem- of omgevingslucht op te zetten gebruikt u het CMA1/A.6 en de code van goede praktijk ‘Evaluatie uitdampingsrisico’s in het kader van bodem- en grondwaterverontreinigingen’.

Tijdens de opleiding gaan we in op de staalnamestrategie en -methodiek om het uitdampingsrisico te bepalen. Zowel actieve als passieve staalnametechnieken komen aan bod.

De opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte:

  • In het theoriegedeelte (voormiddag) wordt aandacht besteed aan de planning en organisatie van een meetcampagne en aan knelpunten, aandachtspunten of moeilijkheden die zich op het terrein kunnen voordoen.
  • Tijdens het praktijkgedeelte (namiddag) maakt u kennis met actieve luchtstaalname, de screening van gebouwen voor de bepaling van staalnamelocaties binnenlucht en de uitvoering van metingen in buitenlucht. Er wordt ook een bezoek aan het analytisch labo voorzien.

Wanneer?

U kunt kiezen uit drie data:

  • Dinsdag 28 september 2021
  • Donderdag 30 september 2021
  • Dinsdag 5 oktober 2021

Waar?

Deze opleiding gaat door bij VITO, Boeretang 200 in Mol.

Inschrijven?

Inschrijven kan tot 14 september 2021 via deze link.