Opleidingen

Momenteel zijn er geen opleidingen lopende. Binnenkort worden er nieuwe data voor opleidingen gepubliceerd.

 

Medewerkers van lokale besturen worden vaak geconfronteerd met asbest. Bijvoorbeeld tijdens het toezicht op de milieuwetgeving, bij afvalinzamelingen of woninginspecties, of gewoon in hun eigen gebouw. Als ze asbesthoudende materialen tegenkomen, is het belangrijk dat ze:

 • het asbest kunnen herkennen;
 • weten welke maatregelen ze moeten nemen;
 • de belangrijkste principes van de asbestwetgeving kennen.

De OVAM organiseert daarom een kostenloze webinar voor het personeel van lokale besturen. De opleiding werd samen met een asbestdeskundige ontwikkeld.

Opgelet: de opleiding vervangt niet de verplichte opleiding ‘Eenvoudige handelingen’, die medewerkers jaarlijks moeten volgen als ze bepaalde hechtgebonden asbesttoepassingen willen verwijderen.

De opleiding bestaat uit 3 modules.

Module 1: asbest herkennen

Doelgroep: lokale toezichthouders, milieuambtenaren, wooninspecteurs, …

Inhoud:

 • Wat is asbest, wat is de herkomst en wat zijn de belangrijkste eigenschappen
 • Welke zijn de meest voorkomende materialen die asbest kunnen bevatten?
 • Hoe onderscheid ik asbesthoudende platen of leien van niet-asbesthoudende?
 • Hoe onderscheid maken tussen asbesthoudende en niet-asbesthoudende vloerbekleding
 • Kennis rond leidingisolatie (inhomogeen materiaal, verschillende lagen (welke is asbesthoudend?), …)
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen?
 • Asbestveilig Vlaanderen 2040

Module 2: veilig omgaan met asbestmaterialen

Doelgroep: lokale toezichthouders, milieuambtenaren, wooninspecteurs, medisch milieudeskundigen, parkwachters …

Inhoud:

 • Welke gezondheidsrisico’s zijn er, wanneer zijn die er en hoe ze te voorkomen;
 • Asbestrisico: weergegeven in de asbestinventaris
  • Is asbestcement (verweerd) altijd een risico? Wat is verwering?
 • Wie mag asbest verwijderen en hoe moet dat gebeuren? (incl asbestcharter)
 • Welke zijn de verschillende verwijderingsmethoden
 • Wat met beschadigde leidingisolatie, brokstukken van daken, …
 • Hoe kan asbestafval veilig worden afgevoerd?
 • Omzendbrief: veilig asbestcement verpakt laten aanleveren op het recyclagepark
 • De organisatie van de ophaling aan huis
 • Asbest mee laten afvoeren door de aannemer: waarop letten?
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen?

Module 3: milieutoezicht bij asbestincidenten

Doelgroep: lokale toezichthouders, milieuambtenaren, wooninspecteurs, medisch milieudeskundigen, parkwachters …

Inhoud:

 • Wat moet ik doen bij een asbestbrand, ontmossen of bij een ander asbestincident? (obv leidraden OVAM)
 • Hoe kan ik veilig monsternames uitvoeren? Hoe en waar kan ik deze laten analyseren?
 • Wanneer is het verplicht om een asbestattest op te stellen?
 • Wie mag asbest verwijderen en hoe moet dat gebeuren?
 • Raamcontract OVAM voor deskundige bij lokale incidenten
 • Leidraden handhaving
 • Voorbeeld PV

Praktische info

De modules duren elk ongeveer 2u. Module 1 start om 10u , module 2 om 13u, gevolgd door module 3. Er wordt een mogelijkheid voorzien om vragen te stellen. U krijgt een paar dagen voor de webinar een link toegestuurd voor deelname. U schrijft in voor de 3 modules.
 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulier asbest invullen.