Opleidingscentra

Voor het verstrekken van de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen zoals vermeld in het Vlarel kunt u bij volgende erkende opleidingscentra terecht:

  • UGain - UGent Academie voor Ingenieurs, Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent.
  • VEB vzw, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge.

Deze opleidingscentra bieden de aanvullende vorming voor bodemsaneringsdeskundigen en het bijhorend examen aan. De aanvullende vorming is opgesplitst in twee modules:

  • Module 1: Relevante milieuwetgeving in verband met bodem, 
                          de standaardprocedure 'oriënterend bodemonderzoek',
                          de standaardprocedures en codes van goede praktijk inzake het grondverzet, en het CMA.
     
  • Module 2: Overige standaardprocedures en codes van goede praktijk, vermeld in het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

 

Contact

OVAM
Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be