Opleidingscentra voor kandidaat asbestdeskundigen

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zullen via een door de OVAM erkende certificatie-instelling asbest een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij een erkende certificatie-instelling de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een examen. De verplichte opleiding omvat vooral de uitvoering van een asbestinventarisatie volgens het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webtoepassing van de OVAM. Daarnaast is er ook aandacht voor de aspecten bouwkunde, aerologie en veilige monstername. De opleiding bevat ook een praktijkgedeelte, met onder meer oefeningen rond het gebruik van de databank, praktijkoefeningen voor het correct nemen van monsters, vb. van leidingisolatie, etc. 

Vooropleiding basiskennis asbestinventarisatie

Om deze verplichte opleiding te volgen beschikken kandidaat asbestdeskundigen best eerst over een basiskennis asbestinventarisatie. Ze kunnen hierover beschikken door zelfstudie, door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum. 

Zonder deze basiskennis zal een kandidaat asbestdeskundige moeite hebben om de verplichte opleiding te kunnen volgen en te slagen voor het examen. Het examen toetst immers ook deze basiskennis!  

Het pdf bestandBasiskennis asbestinventarisatie.pdf (564 kB) geldt als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Op basis van dit overzicht kunnen opleidingscentra opleidingsmodules initiëren of aanvullen om kandidaat asbestdeskundigen voor te bereiden op de verplichte opleiding en het examen. 

De verplichte opleiding 

Enkel erkende certificatie-instellingen asbest mogen de verplichte opleiding organiseren. De certificatie-instellingen bepalen zelf met welke opleidingscentra ze hiervoor samenwerken. 

Aanmelden als opleidingscentrum 

Opleidingscentra die opleidingsmodules over de basiskennis asbestinventarisatie aanbieden, kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM. Vul het aanmeldingsformulier (bij documenten in de rechtermarge) in en bezorg het ons terug per e-mail. 

Overzicht opleidingscentra vooropleiding asbestinventarisatie 

Kandidaat asbestdeskundigen kunnen een pdf bestandOverzicht_opleidingscentra_basiskennis_asbestinventarisatie.pdf (144 kB) raadplegen. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding.