Opleidingscentra voor kandidaat asbestdeskundigen

Vooropleiding basiskennis asbest

Kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie zullen via een door de OVAM erkende certificatie-instelling een persoonscertificaat kunnen bekomen. Ze moeten hiervoor bij een erkende certificatie-instelling de verplichte opleiding met praktijkgedeelte volgen en slagen in een examen. De verplichte opleiding omvat de uitvoering van een asbestinventarisatie conform het standaard inspectieprotocol en de rapportage in de webtoepassing van de OVAM.

Om deze verplichte opleiding te volgen en te slagen in het examen moeten kandidaat asbestdeskundigen over een basiskennis beschikken. Ze kunnen hierover beschikken door feitelijke beroepservaring of door het volgen van een vrijwillige vooropleiding bij een opleidingscentrum.

De OVAM publiceerde het “Overzicht pdf bestandBasiskennis asbest (1.18 MB)”  als richtlijn voor opleidingscentra en kandidaat asbestdeskundigen inventarisatie. Op basis van dit overzicht kunnen opleidingscentra opleidingsmodules initiëren of aanvullen om kandidaat asbestdeskundigen voor te bereiden op de verplichte opleiding en het examen. Het examen zal ook de basiskennistoetsen. De OVAM beheert de inhoud van het examen maar erkende certificatie-instellingen organiseren het afnemen en de beoordeling ervan.

Publicatie lijst opleidingscentra

Opleidingscentra die opleidingsmodules over de vereiste basiskennis asbest aanbieden, kunnen dit kenbaar maken bij de OVAM. In de rechtermarge kunt u het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en ons terug bezorgen via het contactformulier. Voor kandidaat asbestdeskundigen zal de OVAM de lijst van deze opleidingscentra, publiceren op www.asbestinfo.be. Deze lijst wordt louter ter informatie gepubliceerd, de OVAM staat niet garant voor de kwaliteit of de volledigheid van de opleiding. Voor meer info kunnen opleidingscentra ook via het webformulier hun vragen stellen. 

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.