Opslag van afgedankte voertuigen en/of voertuigwrakken

U kunt geen voertuigwrakken opslaan en /of verwerken zonder een omgevings- of milieuvergunning.

Klasse 1-vergunning

  • voor meer dan 100 ton voertuigwrakken

Klasse-2 vergunning

  • voor maximaal 100 ton niet-gedepollueerde voertuigwrakken en
  • voor meer dan 25 ton tot maximaal 100 ton gedepollueerde voertuigen afkomstig van erkende centra

Klasse-3 melding

  • voor maximaal 5 ton niet-gedepollueerde voertuigwrakken en/of
  • voor  25 ton gedepollueerde voertuigwrakken afkomstig van erkende centra

Meer informatie over de procedure vindt u bij uw gemeentelijke milieudienst.

Alle voertuigwrakken - zowel lekkende, niet-gedepollueerde als gedepollueerde voertuigwrakken - moet u op een vloeistofdichte vloer opslaan. Ook depollutie, indrukking en vernietiging gebeurt op een vloeistofdichte vloer. Deze vloeren zijn voorzien van een lekdicht afwateringssysteem met een koolwaterstofafscheider en een slibvangput. De koolwaterstofafscheider en slibvangput ledigt en reinigt u zo dikwijls als nodig. Daarvoor inspecteert u minstens driemaandelijks de afscheider en houdt u een logboek van uw eigen inspecties bij. Stapelen van afgedankte voertuigen doet u enkel als u daarvoor toelating kreeg in de omgevings- of milieuvergunning en volgens de voorwaarden van de omgevings- of milieuvergunning.

Als exploitant van een opslagplaats van voertuigwrakken houdt u een afvalstoffenregister bij waarin u alle gegevens omtrent de aangevoerde, verwerkte, afgevoerde en geweigerde afvalstoffen vermeldt. Hierin neemt u het chassisnummer op van alle aan- en afgevoerde voertuigwrakken.

De vloeistoffen die uit de wrakken verwijderd zijn, bewaart u in de daarvoor bestemde gesloten vaten of tanks. Deze zijn voorzien van een duidelijk leesbare vermelding van de inhoud en de overeenkomstige gevaarsymbolen. Deze vaten plaatst u op een overdekte vloeistofdichte vloer, uitgerust met een opvangsysteem voor lekvloeistoffen. De verschillende soorten oliën en vloeistoffen houdt u apart. Er moet voldoende absorptiemateriaal aanwezig zijn.
De batterijen worden opgeslagen op een overdekte, ingekuipte, zuurbestendige en vloeistofdichte vloer.

Onderdelen die vloeistoffen bevatten, reserveonderdelen en onderdelen voor nuttige toepassing slaat u zodanig op dat u schade eraan voorkomt.

Contact

015 284 274
voertuigen@ovam.be