Oude gasfabriek in Dendermonde wordt gesaneerd

  • 14 september 2021

In juni en juli 2021 saneerde de OVAM de terreinen van de voormalige gassite aan de Oude Vest in Dendermonde. De sanering was nodig door een historische bodem- en grondwaterverontreiniging met teer, cyanide en asbest. 

Op de site aan de Oude Vest was van 1915 tot 1952 een gasfabriek actief. Die stond in voor de productie van gas voor heel Dendermonde. Het gas werd opgeslagen in drie bovengrondse ‘gashouders’. Doordat het gas uit steenkool werd gewonnen, raakten de bodem en het grondwater verontreinigd met teer en cyanide. De site bleek bovendien asbest te bevatten. Door al die verontreinigingen drong een sanering van het terrein zich op.   

Eerste fase achter de rug

De eerste fase van de sanering werd in juni en juli 2021 uitgevoerd: toen werd er 500 ton verontreinigde grond afgegraven ter hoogte van de parking van de binnenspeeltuin en de omliggende groenzone. Nu drukken we even de pauzeknop in, zodat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kan starten met de geplande vernieuwing van het kruispunt aan de Mechelse Poort.

De nutsmaatschappijen zullen eerst op een veilige manier de nutsleidingen verplaatsen naar de gesaneerde zone. Dat zal gebeuren in het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022. Aansluitend wordt de tweede fase van de saneringswerken uitgevoerd. Die zal ongeveer twee maanden in beslag nemen. Voor de tweede fase zal ruim 4500 ton verontreinigde grond afgevoerd worden voor verwerking.

Verontreinigd grondwater zuiveren

Om een droge ontgraving mogelijk te maken, wordt het grondwaterniveau ter hoogte van de kernzones tijdelijk verlaagd. Het opgepompte grondwater, dat deels verontreinigd is, wordt eerst gezuiverd en dan geloosd in de nabijgelegen riolering. Na de uitvoering van de saneringswerken zal het AWV het kruispunt opnieuw aanleggen.