Oude risico-inrichting op uw school

Wij denken dat er lang geleden een risico-inrichting geweest is, die niet gelinkt is aan de school

Soms zijn er op de gronden van een school in het verleden activiteiten uitgevoerd waarvoor er een onderzoeksplicht bestaat. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een oude gasfabriek, een oud metaalverwerkend bedrijf, een voormalig depot van een overheidsinstelling, een voormalig tankstation ...

Deze voormalige activiteiten kunt u traceren door de milieuvergunningen voor uw grond bij de gemeente op te vragen, maar ook bij de provincie kunt u hiervoor te rade gaan. U kunt navraag doen bij oudere werknemers en de aankoopaktes van de gronden van de school nagaan.

Onderzoek voor deze risico-inrichtingen

Als er voor deze oude activiteiten een bodemonderzoek moet gebeuren, raden we u aan om dit zo snel mogelijk te laten uitvoeren. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan in de toekomst, bijvoorbeeld bij overdracht van de grond, of bij renovatie van uw school. Het gaat hier vaak om sterk vervuilende activiteiten. Wachten met bodemonderzoek kan de verontreinigingssituatie verergeren en leiden tot een hogere kost. 

In eerste instantie moet u een oriënterend bodemonderzoek laten opstellen door een erkend bodemsaneringsdeskundige. We raden u aan om minstens 3 bodemsaneringsdeskundigen aan te schrijven. Voor scholen stellen we een standaardbestek ter beschikking.

Aanmelding protocol scholen

Als uit het bovenstaande blijkt dat u een oriënterend bodemonderzoek moet laten uitvoeren, aarzel dan niet om uw school aan te melden in het protocol scholen. Hiervoor maakt u gebruik van het aanmeldingsformulier. Om u aan te melden moet u niet wachten tot het oriënterend bodemonderzoek is afgerond, u heeft hiervoor nog één jaar de tijd na de aanmelding. Als uit het onderzoek blijkt dat er bodemverontreiniging aanwezig is, geeft de OVAM u financiële en technische ondersteuning, voert ze de verdere onderzoeken uit en prefinanciert ze volledig.

Het is ook mogelijk dat u voor deze voormalige activiteiten een volledige vrijstelling kunt verkrijgen. Dit noemen we “vrijstelling van saneringsplicht”. De OVAM voert dan alle verder onderzoeken en saneringen uit in eigen beheer en financiert ze volledig. Na de uitvoering van het oriënterend bodemonderzoek kunt u deze vrijstelling steeds aanvragen.

Contact

Als u als school nog vragen heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren via scholen@ovam.be