OVAM behaalt voor de derde keer op rij het VOKA-charter voor duurzaam ondernemen

  • 22 mei 2020

Sinds 1994 werkt de OVAM actief rond interne milieuzorg.  In 2016 breidden we dat uit naar 'maatschappelijk verantwoord ondernemen'. Dat vertaalde zich in een MVO-beleidsverklaring waarin de visie en de ambities van de OVAM op vlak van duurzaam ondernemen op scherp werden gesteld.

Sinds 2017 daagt de OVAM zichzelf verder uit. We ondertekenden het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. De 17 Sustainable Development Goals of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen hiervoor het universeel kader. Elke onderneming uit eender welke sector en van verschillende grootte kan dankzij het VOKA-charter op eigen maat via een actieplan resultaatgericht en continu aan duurzaam ondernemen werken. In het voorjaar van 2020 behaalden we voor de derde jaar op rij het charter. Hierdoor mag de OVAM zich binnenkort SDG-pioneer noemen.