OVAM droeg bij aan PFAS-conferentie van het Duitse EU-voorzitterschap

  • 14 december 2020

Op maandag 30 november en dinsdag 1 december organiseerde Duitsland als voorzitter van de Europese Unie een conferentie met als thema ‘PFAS’. De poly- en perfluoralkylstoffen (vaak afgekort als PFAS) is een verzamelnaam voor meer dan 6000 stoffen waarin onder andere een combinatie van fluorverbindingen en alkylgroepen voorkomen.  

Internationale belangstelling

Deze stoffen staan al een tijdje in de internationale belangstelling door hun hardnekkigheid en hun impact op onze gezondheid. De voornaamste focus van de conferentie was de aanwezigheid van PFAS in bodem en grondwater.

Vlaams bodembeleid rond PFAS

Omdat de OVAM internationaal koploper is in de ontwikkeling van een bodembeleid voor PFAS, werkten twee OVAM-medewerkers mee aan het programma van de conferentie. Griet Van Gestel lichtte de ontwikkeling van het Vlaamse bodembeleid rond PFAS toe. Zo kwamen o.m. de resultaten van onze eigen meetcampagnes en de richtlijnen voor het PFAS-onderzoek in Vlaanderen aan bod. Daarnaast besteedde ze bijzondere aandacht aan de ontwikkeling van de Vlaamse bodemsaneringsnormen voor PFOS en PFOA.

Nood aan samenwerking

In de afsluitende paneldiscussie over de toekomstige ontwikkelingen stelde Johan Ceenaeme het door de OVAM opgerichte netwerk EmConSoil voor. De paneldiscussie ging nader in op de lessen die we intussen internationaal hebben geleerd over de aanpak van opkomende stoffen zoals PFAS. Vanuit de OVAM benadrukte Johan Ceename de nood aan samenwerking. Niet alleen op het internationale vlak, maar ook de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, industrie, bodemdeskundigen, overheden en het brede publiek.

Lessons learned

Volgende boodschappen kwamen op de conferentie naar voor:

  • er is een sterkere stroomopwaartse preventie nodig om herhaling van betreurenswaardige verontreiniging te voorkomen, bv. via een veilig en duurzaam ontwerp van chemicaliën en producten en het vermijden van niet-essentiële toepassingen van zorgwekkende chemicaliën;
  • er is een nood aan algemene richtlijnen om PFAS als een klasse aan te spreken (in plaats van als subgroepen of individuele stoffen);
  • er zijn nog veel inspanningen nodig voor de ontwikkeling van een goede monitoring en sanering van bodem- en grondwater verontreinigd met PFAS.

Meer informatie  

De presentaties van de conferentie kan je hier herbekijken.