OVAM en VEB organiseerden een workshop Groene duurzame bodemsanering

Op 24 januari 2014 organiseerde de OVAM samen met de VEB een workshop 'groene duurzame bodemsanering'. De bedoeling was om samen met de sector na te gaan hoe het saneren van verontreinigde bodems op een duurzame manier wordt geïntegreerd in andere maatschappelijke processen, zoals herontwikkeling. De sector bestaat uit erkende bodemsaneringsdeskundigen, saneerders, projectontwikkelaars en vertegenwoordigers van de industrie.

De aanleiding voor de workshop was de aanpassing van de multicriteria-analyse voor BATNEEC-evaluatie van bodemsaneringsprojecten in 2013. Een CO2-calculator werd geïntroduceerd. Daarnaast werden een aantal elementen die te maken hebben met duurzaamheid en het zuinig gebruik van materiaal en energie voorgesteld.

Naar aanleiding van de klankbordgroep en verdere discussies met de sector, ontstond de vraag om een workshop te houden over 'groene en duurzame bodemsanering'.  Het is wenselijk dit onderwerp in een bredere context te bespreken en niet enkel voor de fase van het opstellen van het bodemsaneringsproject.

De belangrijkste conclusies van de workshop zijn:

  • Beheer van restverontreiniging dient prioritair te worden uitgewerkt.
  • Integratie van bodemsanering in andere maatschappelijke processen is zeer belangrijk. Nauwere samenwerking tussen overheden is hiervoor noodzakelijk.
  • Een duurzaamheidsevaluatie vindt bij voorkeur plaats zo vroeg mogelijk in het herontwikkelingsproces. Er is nood aan een flexibel en gebruiksvriendelijk instrument dat kan worden ingezet naargelang de behoeften van het individuele project.

De resultaten van de workshop zijn een nuttige ondersteuning bij de vervolgacties van de OVAM: overleg met collega-administraties over een geïntegreerde aanpak en de ontwikkeling van een OVAM-duurzaamheidsbarometer.

Publicaties

Verslag Workshop 24.01.2014 : Groene duurzame bodemsanering