OVAM (her)verkozen als lid van het EU Circulaire Economie Stakeholdersplatform (ECESP)

  • 16 november 2020

Het Europees Circulaire Economie Stakeholdersplatform (ECESP) is een netwerk dat stakeholders die werken rond circulaire economie met elkaar in contact brengt. Zo kunnen zij kennis uitwisselen, goede praktijken delen en dialoog en discussiefora opzetten. Dat gebeurt via het online platform. Een 24-koppige groep, die geselecteerd wordt na een oproep en die de stakeholders evenwichtig vertegenwoordigt, zorgt voor de coördinatie en aansturing van dit platform.

De OVAM was als enige beleidsmaker reeds lid van deze coördinatiegroep in de voorgaande periode tussen 2017 en 2020. Vanaf 2021 is de OVAM opnieuw lid van deze groep. Zo kunnen we de wisselwerking blijven verzorgen tussen de circulaire economie initiatieven in Vlaanderen en België en op het Europese niveau.  

Een belangrijke taak van de coördinatiegroep is de jaarlijkse organisatie van de Europese Circulaire Economie Stakeholderconferentie. Dit jaar vond deze conferentie plaats op 3 en 4 november. De OVAM en Vlaanderen Circulair werkten mee aan twee workshops, respectievelijk over circulair textiel en circulair aankopen.

Workshop 'Making textiles and fashion last longer’  

De workshop focuste op veranderingen in ontwerp en businessmodellen, zodat we evolueren van fast fashion naar slow fashion. Zowel beleidsinstrumenten als marktstimulansen kwamen aan bod. Stakeholders uit de hele textielketen gingen in kleine groepjes in debat. Uit deze workshop kwamen de volgende aspecten naar boven: inzetten op ecodesign en ecolabel, meer transparantie doorheen de keten, product paspoort, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, een verlaging van de btw voor herstel en duurzame kleding, inzetten op lokaal hergebruik en recyclage en bewustwording van de consument.

Workshop ‘Circulair aankopen’  

In deze workshop kwamen alle fases van het circulair aankoopproces aan bod. Dat proces start bij de vraag: moeten we echt een nieuw product kopen? Is dit een functionele behoefte? In onze huidige lineaire economie is het belangrijk dat de mindset van zowel de aankoper als die van de consument wijzigt.  

Circulair aankopen is een belangrijke hefboom om de markt voor circulaire producten en diensten te laten groeien. De stakeholders kwamen overeen om goede praktijken, leerlessen en nieuwe praktische hulpmiddelen op vlak van circulair aankopen uit te wisselen.

Voorbeelden en meer informatie vindt u terug op de website www.circulairaankopen.be