OVAM lanceert internationale nieuwsbrief over opkomende verontreinigende stoffen

  • 14 december 2020

EmConSoil, het internationale multi-stakeholdernetwerk voor opkomende stoffen die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, heeft nu ook zijn eigen nieuwsbrief. Zo wil de OVAM de internationale samenwerking rond dit complexe thema bevorderen.  

Van ENSOr-workshop ...

In 2018 nodigde de OVAM een internationale groep van experts en stakeholders uit in België om kennis en ervaringen uit te wisselen over opkomende verontreinigende stoffen (contaminants of emerging concern of CEC’s). De belangrijkste conclusie van die eerste ENSOr-bijeenkomst, kort voor Emerging policy challenges on New SOil contaminants? Dat intensieve samenwerking tussen stakeholders uit verschillende sectoren en op verschillende schaalniveaus essentieel is om tot een evenwichtige, maar effectieve aanpak te komen. Voor het succes van deze complexe uitdaging is het cruciaal dat alle belanghebbenden betrokken worden.

… naar EmConSoil-netwerk …

Met dat besef in het achterhoofd richtte de OVAM in 2019 het EmConSoil-netwerk op en publiceerden we een white paper. Die paper beschrijft de uitdagingen waar stakeholders voor staan bij het omgaan met opkomende bodemverontreinigingen en stelt mogelijke acties en thema’s voor om samen aan te werken in het EmConSoil-netwerk.

EmConSoil wil een open netwerk zijn voor alle stakeholders uit verschillende sectoren en landen. Het doel is om kennis uit te wisselen, strategieën en beleid te ontwikkelen door middel van co-creatie, bewustwording te creëren en de samenwerking tussen alle stakeholders te intensiveren.

… tot nieuwsbrief en oproep voor ENSOr3

Met de nieuwsbrief hebben we een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het EmConSoil-netwerk. Elke zes weken delen we de laatste inzichten, interessant nieuws en initiatieven en nog veel meer met alle leden van het netwerk.

Wie geïnteresseerd is kan zich voor het netwerk en de nieuwsbrief registreren op de EmConSoil-netwerkpagina. Daar vindt u ook meer informatie over het netwerk en onze doelstellingen.

Ondertussen hebben we een oproep gelanceerd voor abstracts voor de volgende editie van de ENSOr-workshop, op 6 en 7 mei 2021. Een abstract indienen kan tot 31 januari 2021. Meer info op 2mpact.be/ensor20202/call-for-abstracts