OVAM lanceert online tool om materialenkringlopen te sluiten

  • 21 januari 2020

De klimaatimpact wordt voor ongeveer 60 procent veroorzaakt door de manier waarop we omgaan met materialen. Industriële symbiose draagt optimaal bij tot het verlagen van de klimaatimpact, doordat het bedrijven stimuleert tot het sluiten van materiaalkringlopen en zo de ontginning van primaire grondstoffen (en de ermee verbonden CO2-uitstoot) vermeden wordt.

Vraag en aanbod
Bij industriële symbiose onderzoeken we hoe een bedrijf de materiaalstroom van een ander bedrijf hoogwaardig kan inzetten als grondstof. Bedrijven kunnen nu via het online symbioseplatform zelf contact nemen met andere bedrijven en samen zoeken naar opportuniteiten voor symbiose via de uitwisseling van vraag en aanbod.
Bij symbiose kan het gaan om hoogwaardige materiaalvalorisatie van industriële nevenstromen, het detecteren van de benodigde technologie om de symbiose te realiseren of om de inzet van recyclaten ter vervanging van primaire grondstoffen. Ook hergebruik van waardevolle materialen willen we met dit online platform stimuleren.

Online symbioseteam
Het is de ambitie van het online symbioseplatform om dergelijke wisselwerkingen op een efficiënte manier te detecteren en verder te faciliteren. U kan op elk moment online advies inwinnen van het symbioseteam dat u helpt bij vragen of de juiste contacten legt, in samenwerking met relevante kennis- en onderzoekscentra. Voor de periode 2019-2020 is dit team samengesteld uit mensen van VITO/Cleantech Flanders.

U vergroot zo uw kennisnetwerk met het oog op hoogwaardige materiaalvalorisatie. U beperkt tegelijk uw afvalkost en creëert ‘nieuwe’ materiaalopbrengsten. Kortom, het online symbioseplatform loont.

Het online symbioseplatform richt zich naar een brede en diverse doelgroep: naar bedrijven en milieucoördinatoren, naar onderzoeksinstellingen die op zoek zijn naar materiaalstromen voor een nieuwe valorisatietechnologie, maar evengoed naar organisaties die op zoek zijn naar herbruikbare materialen.

Economische meerwaarde van symbiose
De OVAM ondersteunt via haar beleid hoogwaardige materiaalvalorisatie om materiaalkringlopen te sluiten en zo minder natuurlijke materialen te verspillen. De OVAM heeft evenwel geen zicht op de individuele bedrijfsdata binnen het online symbioseplatform, deze zijn enkel zichtbaar voor het symbioseteam (VITO/Cleantech Flanders). Het symbioseteam rapporteert geaggregeerde symbiosedata aan de OVAM op sectorniveau, de OVAM neemt deze resultaten op in haar beleidsmonitoring van de circulaire economie.

Door deze samenwerking garanderen we dat het online symbioseplatform een gebruiksvriendelijk, neutraal en confidentieel platform is, waarin bedrijven zelf actief kunnen participeren en zo de economische meerwaarde van symbiose kunnen ervaren.

Meer informatie
Surf dus nu naar het online symbioseplatform en maak uw account aan.

Hebt u vragen? Dan kan u terecht bij het symbioseteam, zij helpen u graag verder!