OVAM ondersteunt lokale biodiversiteit

  • 12 december 2017

Eind oktober zetten een aantal OVAM-medewerkers een groot insectenhotel in elkaar achter het OVAM-gebouw in Mechelen. Een gebrek aan nestplaatsen zet immers overal insectenpopulaties onder druk. Met deze actie willen we de lokale biodiversiteit ondersteunen.

Duurzaam ondernemen

De OVAM werkt al sinds 1994 actief rond interne milieuzorg. In 2016 evolueerde dat naar ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). Dat concept omhelst niet enkel milieugerelateerde doelen (afval, energie, biodiversiteit …) maar ook de bredere sociaal-maatschappelijke aspecten van bedrijfsvoering (welzijn, beweging, communicatie …).

Begin 2017 daagden we onszelf verder uit. We ondertekenden het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen daarvoor het universele kader. Concreet formuleerden we tien engagementen rond uiteenlopende thema’s.

Onder druk

Een van onze doelstellingen draait rond het ondersteunen van biodiversiteit. Om die actie concreter vorm te geven, sloten we onlangs een partnership met Natuurpunt, de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Eind oktober bouwden een aantal van onze medewerkers onder deskundige begeleiding van Vlaco (dat het beleid en de belangen van de biologische kringloop in Vlaanderen behartigt) een joekel van een insectenhotel. Insectenpopulaties staan immers overal onder druk door een gebrek aan onder meer geschikte nestplaatsen.

Het insectenhotel staat aan de achterkant van ons gebouw, lekker warm aan de zuidkant. Bezoekers zullen het bouwsel dus niet kunnen bewonderen. Hopelijk weten de insecten het volgend voorjaar wel snel te vinden …