OVAM ondertekent Europees Kunststoffenpact

  • 7 maart 2020

Op vrijdag 6 maart ondertekende de OVAM het Europese Kunststoffenpact. Met deze ondertekening herbevestigt de OVAM de ambitie om binnen Europa het voortouw te nemen omtrent preventie, inzameling en recyclage van kunststoffen. De ondertekening komt er nauwelijks twee weken na de goedkeuring van het Uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 van de OVAM.

Het Europese Kunststoffenpact is een initiatief van Nederland en Frankrijk. Het heeft als doel overheden en koplopers samen te brengen om de overgang naar een Europese circulaire kunststofeconomie te versnellen. Naast de OVAM, ondertekenden ook 80 andere regio’s, lidstaten, ngo’s en bedrijven het pact.

Vier ambitieuze doelstellingen

Ondanks de voordelen van kunststoffen, staan we voor een enorme uitdaging om ons plastic afval te verminderen. Om deze uitdaging aan te gaan, wil het Europese Kunststoffenpact weg van plastic producten en verpakkingen voor eenmalig gebruik, naar hergebruik en recyclage. Het Pact brengt overheden en koplopers uit de hele waardeketen bij elkaar. Ze werken samen aan vier ambitieuze doelstellingen:

  • Hergebruik en recyclage: alle kunststofverpakkingen en –producten tegen 2025 zo ontwerpen dat ze herbruikbaar, of in ieder geval recycleerbaar zijn.
  • Verantwoordelijk gebruik van kunststoffen: streven naar een meer verantwoord gebruik van kunststofverpakkingen en producten voor eenmalig gebruik.
  • Inzameling, sortering en recyclage: de inzamelings, sorteer- en recyclagecapaciteit tegen 2025 verhogen en een niveau bereiken dat overeenstemt met de marktvraag naar gerecycleerde kunststoffen.
  • Gebruik van gerecycleerde kunststoffen: het gebruik van gerecycleerde kunststoffen in nieuwe producten en verpakkingen verhogen tegen 2025.

Europees platform voor ideeën en goede praktijken

Het Pact ondersteunt dit werk door een platform te creëren om ideeën uit te wisselen, goede praktijken te tonen en uitdagingen te bespreken die nodig zijn om de transitie te kunnen maken. Met de ondertekening van het Pact maakt de OVAM volwaardig deel uit van dit nieuwe netwerk van koplopers.

Uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025

De ondertekening van het Pact komt er twee weken na de goedkeuring van het Vlaams uitvoeringsplan Kunststoffen 2020-2025 van de OVAM. Het doel van dat plan is om de plastic afvalberg in Vlaanderen te verkleinen en recyclage van kunststoffen en het gebruik van recyclaat te stimuleren. Het Pact sluit helemaal aan bij dit Uitvoeringsplan. Met de goedkeuring van het Uitvoeringsplan en de ondertekening van het Pact, herbevestigt de OVAM dus haar ambitie om binnen Europa het voortouw te nemen omtrent preventie, inzameling en recyclage van kunststoffen.

U leest meer over het uitvoeringsplan Kunststoffen in de OVAM.link editie maart.