OVAM start met sloop van site Alvat in Buggenhout

  • 1 april 2021

Aankoop en aanpak van blackfields maakt weg vrij voor herontwikkeling op 22 plaatsen in Vlaanderen


De OVAM start vandaag met de sloop van de Alvat site in Buggenhout. Nadat de vatenreiniger Alvat nv in 1995 in faling ging, geraakte het zwaar vervuilde terrein in verval. In 2010-2011voerde de OVAM reeds ambtshalve saneringswerken uit om de ergste milieu- en verspreidingsrisico’s weg te nemen. Pogingen van de curator om de terreinen uit het Faillissement te verkopen en te laten herontwikkelen mislukten. Nadat de OVAM in december 2019 de terreinen voor één symbolische euro kon verwerven, wordt nu enkele versnellingen hoger geschakeld. Vandaag start de asbestverwijdering en de selectieve sloop. Na de zomer starten de bodemonderzoeken.

Binnen enkele jaren zal het 4,6 ha grote terrein als het ware gerecycleerd zijn en kan het een nieuwe functie krijgen. In samenwerking met Natuurpunt bekijkt OVAM of de site in tussentijd een tijdelijke natuurinvulling kan krijgen. Alvat is één van 22 ‘blackfields’ die de OVAM de voorbije jaren kon verwerven voor een symbolische euro. Met die
aankoop vermijden we een standstill op enkele zwaar verontreinigde sites in Vlaanderen en Vbenutten we onze ruimte optimaal.

Lees het volledige persbericht >