OVAM verwijdert asbestafval uit bodem wandelpad in Zemst

  • 17 april 2021

Het Dalemansbos in Zemst, waar eeuwenoude bomen te bewonderen zijn en de Molenbeek en Kleempoelbeek ontspringen, wordt sinds de coronacrisis massaal bezocht door enthousiaste wandelaars. Door het intensieve gebruik van het wandelpad kwam vorig jaar aan het licht dat zich net onder het oppervlak ter hoogte van de Wormelaarstraat asbestproductieafval bevond. Het pad was op dat moment gelukkig wel bedekt met een vochtighoudende laag van herfstbladeren.

Om het probleem op te lossen, meldde Natuurpunt zich aan voor de programma-aanpak ‘asbestcementdraailingen en asbestproductieafval’ in de ruime regio van Kapelle-op-den-Bos. Wie voor dat programma in aanmerking komt, kan rekenen op de OVAM om het asbestmateriaal te laten verwijderen.

Veilige werkomstandigheden

Op 7 januari van dit jaar werd in opdracht van de OVAM nagegaan hoever het asbestproductieafval zich uitstrekte en welke voorwaarden golden in het kader van de programma-aanpak. Op 8 maart startte de aannemer met de verwijdering van circa 130 m³ asbestproductieafval op het wandelpad. De werken gebeurden onder veilige omstandigheden en conform de wettelijke voorwaarden. Natuurpunt lapte het pad achteraf weer op.

Dit voorjaar nemen we nog ander locaties onder handen die kampen met asbestproductieafval, asbestcementdraailingen of asbestslib. De programma-aanpak heeft in de regio al vaak zijn meerwaarde bewezen op het vlak van milieu en gezondheid.

Meer info

Lees hier meer over de programma-aanpak en de aanmeldingsmogelijkheden.

Meer weten over het Dalemansbos? Surf naar de website van Natuurpunt Zemst.

Daelemansbos Zemst pad Daelemansbos Zemst asbest