OVAM werkt mee aan Green Deal voor de zorgsector

  • 10 september 2020

Uit de studie ‘Monitoring Productie Bedrijfsafval’ (Valipac, 2018) blijkt dat de gezondheidszorg verantwoordelijk is voor ongeveer 5 procent van het bedrijfsrestafval in Vlaanderen. 83,6 procent daarvan is restafval. Dat betekent dat het grootste deel van de afvalstromen verbrand wordt en niet meer ingezet kan worden in de (circulaire) economie. Nochtans bevatten ze belangrijke grondstoffen die we zo lang mogelijk in de kringloop moeten zien te houden.

Afval vermijden
Op basis van een bevraging van de sector zijn er een aantal thema’s blootgelegd waar nog optimalisatie mogelijk is:

  • Duurzaam aankopen: het is belangrijk dat niet alleen de prijs een rol speelt, maar dat er ook duurzaamheidscriteria worden gehanteerd bij de aankoop (circulariteit van het product, recycleerbaarheid van het product, lokale en verantwoorde producten …). Zo vermijden we afval zoveel mogelijk en promoten we hergebruik en inzameling.
     
  • Hergebruik: voor heel wat materialen als bestek, potjes, incontinentiemateriaal, bekertjes… bestaan duurzame oplossingen. Zo kan het restafval in de gezondheidszorg verminderd worden.
     
  • Interne organisatie en logistiek: zorginstellingen zijn er goed in om producten en diensten op locatie te krijgen, maar hoe zorgen we ervoor dat ze selectief ingezameld worden of dat afval vermeden wordt?

Start Green Deal
Graag nodigt de OVAM de zorgsector uit om mee na te denken over deze issues en samen mogelijke oplossingen uit te werken. Meer concrete informatie en een datum voor het startevent van de Green Deal worden later dit najaar gecommuniceerd.

Meer info
Contacteer iksorteer@ovam.be.