Overdracht delen van kadastrale percelen

  • 4 juli 2019

Sinds 1 juli 2010 zijn de bijzondere overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet versoepeld. Vanaf dan kunnen onder bepaalde voorwaarden delen van risicogronden overgedragen worden. Deze bijzondere regeling is opgenomen in de Standaardprocedure Oriënterend Bodemonderzoek die van toepassing is vanaf 1 april 2019.

Meer info

Raadpleeg OVAM website rond overdracht van delen van kadastrale percelen en de bijhorende voorbeeldfiguren.