Overdracht van risicogrond

Verplichtingen bij overdracht

Het Bodemdecreet heeft als doelstelling de koper van een onroerend goed te beschermen. Niemand wil immers ongewenst met een verontreinigde grond opgezadeld worden. Daarom zijn er strengere verplichtingen bij overdracht van gronden die een hoger risico op bodemverontreiniging hebben, de zogenaamde risicogronden.

Volgende verplichtingen zijn dan van toepassing (art. 101- 113 BD):

Als de overdrager aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden van vrijstelling van onderzoeksplicht, dan moet hij geen oriënterend bodemonderzoek uitvoeren.  Meer uitleg over de vrijstelling van onderzoeksplicht.

Een melding van overdracht is niet meer nodig sinds 1 januari 2015.

Wat bij bodemverontreiniging?

Wordt in een oriënterend bodemonderzoek een bodemverontreiniging aangetroffen waarvoor verdere maatregelen nodig zijn? Dan kan de overdracht van deze risicogrond nog niet plaatsvinden.

Als de overdrager aantoont dat hij niet saneringsplichtig is, kan de overdracht plaatsvinden na het oriënterend bodemonderzoek. Meer uitleg over de vrijstelling van saneringsplicht.

Als de overdrager saneringsplichtig is, kan de overdracht pas doorgaan:

  • als blijkt dat er na het beschrijvend bodemonderzoek (BBO) géén sanering nodig is; of
  • als blijkt dat er na het BBO een sanering nodig is en wanneer voldaan is aan de voorwaarden van een versnelde overdracht; of
  • nadat het (beperkt) bodemsaneringsproject werd conform verklaard, en de overdrager of verwerver een verbintenis aanging én een financiële zekerheid stelde; of
  • nadat het eindevaluatieonderzoek werd goedgekeurd door de OVAM en de eindverklaring werd afgeleverd.

De wettelijke procedures vragen tijd. Hou er rekening mee en plan op voorhand.

Overdracht delen van kadastrale percelen

Wilt u een deel van een kadastraal perceel overdragen? Sinds 1 juli 2010 zijn de bijzondere overdrachtsbepalingen van het bodemdecreet versoepeld. Vanaf dan kunnen onder bepaalde voorwaarden delen van risicogronden overgedragen worden. Bekijk hiervoor eerst de procedure overdracht delen van kadastrale percelen. De procedure rond overdracht van delen van kadastrale percelen en voorbeeldfiguren vindt u rechts op deze pagina bij publicaties.


Indien u een bodemattest wenst voor een deel van het kadastrale perceel, gebruik dan het webformulier dat u HIER kan vinden. Een papieren aanvraagformulier is ook beschikbaar en kan u HIER vinden.

Appartementen

Bij appartementen of andere gedwongen mede-eigendommen, moet er bij overdracht van een privatieve kavel een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden in de volgende 2 gevallen:

  • In de over te dragen privatieve kavel is of was een risico-inrichting (vb. drukkerij, laboratorium) aanwezig.
  • In het gemeenschappelijke deel is of was een risico-inrichting uitsluitend bestemd voor de over te dragen privatieve kavel aanwezig (vb. tankstation: de tanks zijn gelegen in het gemeenschappelijke deel).

Het oriënterend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door de overdrager en moet worden overgemaakt aan de OVAM voor de overdracht plaatsvindt. Het oriënterend bodemonderzoek moet over het volledige kadastrale perceel worden uitgevoerd.

Bij overdracht moet er steeds een bodemattest beschikbaar zijn.