Toepassing: Hulp bij overdracht

De regelgeving rond 'overdracht van gronden' volgens het Bodemdecreet is een eenduidige maar moeilijke materie. Zeker met betrekking tot risicogronden, waar bijvoorbeeld een onderzoeks- en saneringsplicht geldt. Om deze materie inzichtlijk te maken, stelt de OVAM naast een verduidelijkende Handleiding overdrachten ter beschikking, maar eveneens onderstaande webtoepassing 'Hulp bij overdrachten'. De handleiding vindt u rechts op deze pagina onder Publicaties.

Antwoorden op vragen zoals 'Heb ik een bodemattest nodig?', 'Moet er een bodemonderzoek uitgevoerd worden?' of 'Is mijn bodemonderzoek nog actueel?'  vindt u nu zelf via deze webtoepassing.  Dankzij deze 'hulp bij overdrachten' kunt u nagaan of de overdracht in regel is met het Bodemdecreet.