Overheden, burgers en experts bouwen aan productieve Zennevallei

  • 12 oktober 2017

De zuidelijke Zennevallei kent een rijk industrieel verleden en ook vandaag is er heel wat economische bedrijvigheid. Aan de hand van een tentoonstelling wordt het debat aangegaan met bedrijven, architecten, bestuurders en buurtbewoners over economie en de ruimte die dat inneemt in de omgeving.

Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei

Sinds 2015 zet het Strategisch Project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’ in op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde infrastructuur en woon- en werkomgevingen. Wonen, werken en ontspannen worden zo opnieuw verbonden met slim en compact ruimtegebruik. De Zennevallei kan net zoals de Noordrand van Brussel een toonbeeld worden van circulariteit en de nieuwe economie.

Verbindend verhaal

In het IABR–Atelier Brussel Productieve Metropool (een internationale architectuurbiënnale) wisselden Vlaamse en Brusselse actoren ideeën uit over de ontwikkeling van de Vlaams-Brusselse metropolitane regio. Van 21 september tot en met 22 oktober 2017 presenteert het FeliXart Museum de resultaten van dat atelier in de tentoonstelling Wonen en werken in de Zennevallei, een herneming van de BOZAR-expo A Good City has Industry. De tentoonstelling onderzoekt hoe de lessen die uit het atelier werden getrokken bij kunnen dragen aan een verbindend verhaal voor de zuidelijke Zennevallei. Aan de hand van maquettes, beeldmateriaal, interviews en ontwerpend onderzoek wil men het debat aanzwengelen. De tentoonstelling dient als inspiratiebron en achtergrond waartegen verschillende actoren, burgers en experts werken aan de toekomst van de Zennevallei. Dat gebeurt rond de werktafel van het Atelier Zennevallei, waar de OVAM aan deelneemt.

Circulaire economie in de Zennevallei

De Provincie Vlaams-Brabant plant naar aanleiding van de tentoonstelling een aantal themamomenten ‘Economie in de Zennevallei’, met de medewerking van Vlaanderen Circulair en de OVAM. Beleidsmakers worden uitgenodigd voor een rondleiding op de expo Wonen en werken in de Zennevallei. Het inventarisatiewerk van Architecture Workroom Brussels (AWB), ook partner van Atelier Zennevallei, wordt voorgesteld: AWB bracht alle economische activiteiten in de Zennevallei in kaart. Ook na de tentoonstelling zullen de actoren verder vertrouwd worden gemaakt met het concept circulaire economie in samenwerking met Vlaanderen Circulair : Wat is circulaire economie, en wat zou het kunnen betekenen voor de Zuidelijke Zennevallei?

De partners van het Atelier Zennevallei zijn: Provincie Vlaams Brabant, Strategische Project Zennevallei, Regionaal landschap Pajottenland Zenne, Stad Halle, Gemeente Beersel, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Gemeente Drogenbos, Departement Omgeving, de OVAM, Architecture Workroom Brussels, IABR en FeliXart Museum.

Meer info

De tentoonstelling Wonen en werken in de Zennevallei vindt plaats in het FeliXart Museum, Kuikenstraat 6 in Drogenbos. Download hier de bezoekersgids.

Meer info over het Strategisch Project Zennevallei vindt u hier terug.

Meer info over het Atelier Zennevallei: www.iabr.nl/nl/agenda/agenda_iabr2018_2020