Overzicht bodemdossierinformatie in Vlaanderen

Welke bodeminformatie wordt getoond in het geoloket bodemdossierinformatie?
 

extern geoloket

Het geoloket toont waar in Vlaanderen:

  • meldingen en schadegevallen gerapporteerd zijn,
  • bodemonderzoeken en saneringen plaats vinden en vonden.

Het geoloket laat toe om na te gaan of voor een opgegeven locatie informatie gekend is bij de OVAM betreffende bodemverontreiniging.

Deze informatie betreft:

  • gepubliceerde sitebesluiten,
  • uitgevoerde oriënterende bodemonderzoeken,
  • uitgevoerde beschrijvende bodemonderzoeken,
  • opgestelde bodemsaneringsprojecten,
  • uitgevoerde eindevaluatieonderzoeken,
  • meldingen van bodemverontreiniging en schadegevallen,
  • uitgevoerde evaluatierapporten van schadegevallen.

Voor elk van de getoonde gebieden kan in het geoloket meer informatie opgevraagd worden.
Op basis van deze informatie kan naderhand voor het opgegeven gebied bij de OVAM gedetailleerde informatie opgevraagd worden.

De informatie wordt standaard getoond op het Grootschalig Referentiebestand, de digitale topografische referentiekaart voor Vlaanderen.

Meer uitleg over de opbouw van het geoloket vindt u hier.