Financiële ondersteuning lokale besturen: Afval- en materialenbeleid

 

Subsidiebesluit

Evenementenbeleid

Zwerfvuil (en openbare reinheid) via Mooimakers

Wat wordt er gesubsidieerd?

 • preventie van afvalstoffen:
  • voorzieningen voor thuis- of wijkcompostering
  • diftar-systemen voor ophaling van huishoudelijke en hiermee gelijkgestelde afvalstoffen
  • infrastructuur, diftar-uitrusting , opslagruimte voor kga, toestellen die afval verkleinen of volume ervan reduceren (uitz. hakselaars), voorzieningen voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen op diftarcontainerparken

 

 • installaties voor afvalstoffenbeheer:

  • ondergrondse inzamelsystemen

  • voorzieningen voor het afvalbeheer van specifieke afvalstromen (vb. inzameling dierenkrengen, alternatief wegtransport)

  • voorvergistingsinstallatie

  • recipiënten ter voorkoming van zwerfvuil

 

 • innovatieve projecten:

  • duurzaam materialenbeheer op lokaal niveau

De evenementenregeling wordt aangepast. Meer info, binnenkort op www.groenevent.be

Welke bedragen?

 • algemeen subsidiepercentage: 50%
 • met beperking subsidieerbaar bedrag voor bepaalde items:

  • compostvaten: € 70,00/m³
  • compostbakken: € 30,00/m³
  • recipiënt diftar huis-aan-huis: € 17,00 /120 liter
  • infrastructuur diftar-containerpark:  € 83,00 /m²
  • ondergrondse inzamelsystemen: van € 4.000,00 tot € 8.000,00 EUR/container

 

 • voorvergisting:

  • subsidiepercentage: 20%
  • maximum € 1.500.000,00/installatie

 

 • innovatieve projecten:

  • maximum € 500.000,00/jaar

De evenementenregeling wordt aangepast. Meer info, binnenkort op www.groenevent.be

 

vergoeding voor kosten verbonden aan het project, afhankelijk van inwonersaantal van de gemeente, afvalintercommunale of provincie

 

 • integrale proefprojecten:

  • maximum € 25.000,00/gemeente
  • maximum € 50.000,00/afvalintercommunale

Procedure aanvraag en rapportering

 • preventie en installaties:
  • ontwerpdossier
  • gunningsdossier
  • eindafrekeningsdossier
  • rapportage

 

 • innovatieve projecten:

  • projectidee, beperkt aantal door expertencommissie geselecteerd
  • projectvoorstel
  • gunningsdossier
  • eindafrekeningsdossier
  • eindrapport

indienen bij de bevoegde overheid (OVAM)

De evenementenregeling wordt aangepast. Meer info, binnenkort op www.groenevent.be

 • opruimacties georganiseerd door gemeenten en afvalintercommunales met minimum 20 deelnemers

 

 • netheidsbarometer:

  • lokale besturen die minstens 4 metingen per jaar volledig uitvoerden

 

 

 • integrale proefprojecten:

  • aanvraag indienen:  na projectoproep, voor eind januari
  • voor eind maart, beperkt aantal projecten door stuurgroep zwerfvuil geselecteerd
  • maximale duur: 2 jaar

Voor wie?

Lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen

De evenementenregeling wordt aangepast. Meer info, binnenkort op www.groenevent.be

 

Deadline

 • investeringen: ontwerpdossier kan doorlopend ingediend worden
 • innovatieve projecten:

  • 2 x per jaar
  • voor 1 april en voor 1 oktober
  • 1 of meerdere projectideeën

De evenementenregeling wordt aangepast. Meer info, binnenkort op  www.groenevent.be

 

 

 

 • integrale proefprojecten:

  • integrale aanpak van lokale problemen of
  • uittesten van vernieuwende aanpak op zwerfvuilproblematiek

Meer informatie

Wetgeving + richtlijnen

De evenementenregeling wordt aangepast. Meer info, binnenkort op www.groenevent.be

Project- en financiële ondersteuning