PFAS in de hoofdrol op tweede ENSOr-symposium - 18 mei 2020

  • 18 juni 2020

In totaal vonden ruim 180 deelnemers uit 22 landen hun gading in een mix van lezingen over beleid en kortere pitches over onderzoek en saneringstechnieken.

PFAS in de schijnwerpers

De PFAS-stofgroep stond opnieuw volop in de schijnwerpers. Het onderzoek, de beleidsaanpak en het testen van saneringstechnieken zijn immers in volle ontwikkeling. Zeventien sprekers uit zes verschillende landen en uit diverse sectoren presenteerden de krachtlijnen van deze nieuwe inzichten. In het afsluitende debat gaven sectorverantwoordelijken hun reflecties weer. Iedereen was het eens dat er op korte tijd grote stappen gezet zijn. Er is betrokkenheid uit zowel beleid, wetenschap, deskundigen, aannemers en de bedrijfswereld. Men investeert in onderzoek en aanpak. Events, zoals ENSOr, stimuleren deze ontwikkelingen.

Werk aan de winkel

Nu er belangrijke stappen gezet zijn, is het kwestie van op de ingeslagen weg verder te blijven gaan. De aankomst is nog niet bereikt. Naast PFAS zijn er immers nog vele andere opkomende stoffen, denk aan plastics, pesticides, antibiotica, … . Op de volgende editie van ENSOr op 6 en 7 mei 2021 (te Mechelen) verdienen deze zeker ook de nodige aandacht.

De presentaties en video-opnames van ENSOr2 vind je hier: https://www.2mpact.be/ensor-conference-material