Praktijkvoorbeeld beperkt BSP

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) startte in 2009 met de uitvoering van het dossier Zwaanhoek binnen het natuurinrichtingsproject Oostends Krekengebied. Bedoeling was om binnen het natuurgebied een waterpeilaanpassing te bekomen zodat waterminnende vogels en planten er beter gedijen. Omdat een nabijgelegen woonwijk gevoelig was voor overstromingen, moest er ook een ringvaart komen om het water af te voeren naar het kanaal. Tijdens de uitvoering van de werken ontdekte men een illegaal stort op het tracé van de ringvaart.

Tom Ronsyn (milieuverantwoordelijke binnen VLM): “Er was geen informatie over een verontreiniging. De aanwezigheid van het stort was dus een complete verrassing. Die verontreiniging moest weg en dus was saneren de enige oplossing. Mijn eerste reactie was dat dit heel veel geld ging kosten en lang zou duren. Gelukkig bleek dit dankzij een beperkt bodemsaneringsproject toch snel en relatief goedkoop.”

De bodemsaneringsdeskundige weet raad

“We hebben zo snel mogelijk contact opgenomen met onze bodemsaneringsdeskundige. Ik wist van het bestaan van een beperkt bodemsaneringsproject, maar onze bodemsaneringsdeskundige kende alle details en heeft ons verder geholpen om alles zo snel mogelijk in orde te brengen. Zo hebben zij het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek samen ingediend, en ook voorgesteld om gebruik te maken van het instrument “beperkt bodemsaneringsproject”.”

Sanering kan aangepast worden aan het project

“Omdat de sanering minder dan 180 dagen zou duren en de verontreinigde zone ook duidelijk visueel was af te bakenen, bood een beperkt bodemsaneringsproject een oplossing. De grond ineens saneren was dan ook veel sneller en beter dan een nieuwe bouwaanvraag te doen voor een ander tracé van de ringvaart. De verontreiniging lag immers bijna volledig in een stuk dat sowieso voor de aanleg van de ringvaart moest afgegraven worden. Door dit ineens te saneren was én de verontreiniging weg en werd er een hoop grond al uitgegraven.
Tijdens dit hele traject hebben we regelmatig overlegd met de OVAM. Hierdoor konden we het bodemsaneringsproject aanpassen aan ons project: omdat we toch een ringvaart aanlegden, moest de afgegraven grond niet volledig opnieuw opgevuld worden. Dankzij dit overleg zat iedereen op dezelfde golflengte. Ook dat versnelde de hele procedure.”

Praktijksuggesties van Tom Ronsyn:

  • Schakel snel een bodemsaneringsdeskundige in. Hij kent alle mogelijkheden en begeleidt u bij het hele saneringsproject. U vindt hier de lijst met bodemsaneringsdeskundigen.
  • Hou de OVAM regelmatig op de hoogte (eventueel via uw bodemsaneringsdeskundige).