Producent/invoerder of gevolmachtigde

Wat is (A)EEA ?

AEEA staat voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. AEEA is dus alle elektrische en elektronische apparatuur die door een huishouden of in een bedrijf wordt afgedankt.

Klik hier voor een overzicht van de apparatuur die onder de wetgeving AEEA valt (link naar groen balkje op landingspagina: 'Toepassingsgebied aanvaardingsplicht AEEA')

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke EEA enerzijds en professionele EEA anderzijds. Huishoudelijke EEA zijn EEA die worden gebruikt in huishoudens of daarmee vergelijkbaar gebruik in bedrijven. Een computer of ijskast die in een bedrijf wordt gebruikt zoals in een huishouden, behoort dus tot de categorie huishoudelijke EEA. Als deze computer wordt afgedankt is het bedrijfsafval, maar het wordt wel beschouwd als huishoudelijk AEEA. Voorbeelden van huishoudelijke EEA of vergelijkbaar EEA :

 • Koel- en vriesapparatuur: koelkast, diepvriezer,…;

 • Groot witgoed: wasmachine, droogkast, fornuis, zonnebank, vaatwasmachine,…;

 • Televisies en monitoren: TV-schermen, computermonitoren,…;

 • Overige apparatuur: microgolfoven, GSM, printer, toetsenbord, radio, DVD-speler, strijkijzer, stofzuiger, grasmaaier, verlichtingsapparatuur,…;

 • Lampen: gasontladingslampen zoals TL-lampen, zonnebanklampen, spaarlampen,… .

Daarnaast zijn er de professionele EEA. Dit zijn toestellen die normaal gezien nooit binnen een huishouden worden gebruikt. Het zijn toestellen die enkel binnen een professionele context worden gebruikt. Voorbeelden van professionele EEA :

 • laboratoriumapparatuur, bankautomaten, tandartsstoelen …

 • apparaten zoals een kopieerapparaat groter dan 35 kg, een drankautomaat, een scanner groter dan 5 kg, een server,…

Terug

Zijn AEEA gevaarlijk afval?

Als AEEA gevaarlijke onderdelen of componenten bevat is het gevaarlijk afval. AEEA moet verplicht gedepollueerd en gedemonteerd worden door vergunde verwerkers. De verschillende afvalstromen die na depollutie en demontage ontstaan dienen verder gerecycleerd te worden.

 • Voorbeelden van schadelijke onderdelen:

 • In koel- en vriesapparatuur en andere grote toestellen: koelmiddelen met CFK’s of halonen, CFK-houdende olie, PCB-houdende condensatoren, kwikschakelaars,…;

 • In kleine toestellen: (oplaadbare) batterijen, PCB-houdende condensatoren, TL-lampen of andere kwikhoudende lampen, asbest in oude apparaten met temperatuuroverdracht (strijkijzer, waterkoker,…), nikkel cadmium batterijen,…;

 • In audio- en videoapparatuur: beeldschermen, batterijen, TL-lampen,…;

 • In ICT-apparatuur: beeldschermen, LCD-schermen,…;

 • In verlichtingsarmaturen: PCB-houdende condensatoren, TL-lampen of andere kwikhoudende lampen,… .

Meer info over wanneer onderdelen of componenten gevaarlijk zijn, vindt u in het Standpunt catalogering AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Terug

Wat is de aanvaardingsplicht met betrekking tot AEEA?

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van AEEA. Zij zijn verplicht om het door de  klant afgedankte product terug te nemen. Ook moeten ze aan de bevoegde gewestelijke overheid (voor het Vlaamse Gewest is dat de  OVAM) rapporteren hoeveel elektrische en elektronische apparatuur (EEA) er nieuw op de markt wordt gebracht, en hoeveel er wordt ingezameld en verwerkt. AEEA dienen volgens specifieke normen gerecycleerd te worden en dit enkel door bedrijven die hiervoor vergund zijn.

De batterijen aanwezig in EEA zijn bovendien onderworpen aan de aanvaardingsplicht afgedankte batterijen.

De wettelijke bepalingen zijn opgenomen in artikel 21 van het Materialendecreet (decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) en in hoofdstuk 3 van het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen). De aanvaardingsplicht is gebaseerd op Europese regelgeving (AEEA-richtlijn 2002/96/EG4 en batterij-richtlijn 2006/66/EG5).

De aanvaardingsplicht AEEA geldt zowel voor huishoudelijke EEA (sinds 1 juli 1999) als voor professionele EEA (sinds 13 augustus 2005).

Terug

Hoe kunt u als producent en/of invoerder of gevolmachtigde voldoen aan de aanvaardingsplicht AEEA?

Als producent en/of invoerder of gevolmachtigde van EEA moet u instaan voor de inzameling en verwerking van de AEEA die u in het kader van de aanvaardingsplicht terugneemt van de klant. De definfite van producent/invoerder van EEA en gevolmachtigde krijgt u te zien als u doorklikt op het woord. Indien u EEA rechtstreeks verkoopt aan een gebruiker via verkoop op afstand moet u in het land waaraan u verkoopt een gevolmachtigde aanduiden. De gevolmachtigde heeft dezelfde verplichtingen als een producent/invoerder van EEA die gelden in het land waaraan ze verkopen.

Als invoerder/producent of gevolmachtigde zijn er 2 mogelijkheden om te voldoen aan de wetgeving:

 • Door aan te sluiten bij een collectieve systeem:

  De vzw Recupel werd opgericht door invoerders en producenten van elektrische en elektronische apparaten. Recupel staat in voor de praktische uitvoering van de aanvaardingsplicht AEEA. Indien u als producent/invoerder aansluit bij Recupel neemt Recupel de wettelijke verplichtingen die u als producent/invoerder heeft inzake inzameling, verwerking en rapportage op zich. Dit collectieve systeem wordt gefinancierd aan de hand van milieubijdrages. De milieubijdrage voor huishoudelijke AEEA dekt de administratieve kosten en de kosten voor ophaling en verwerking. De milieubijdrage voor professionele AEEA dekt enkel de administratieve kost. De kosten voor verwerking en ophaling worden pas bij afdanking van het professionele AEEA aangerekend.

  Of de vzw PV-Cycle die werd opgericht door de invoerders en producenten van fotovoltaisvhe zonnepanelen. PV-Cycle staat in voor de praktische uitvoering van de aanvaardingsplicht voor fotovolaïsche zonnepanelen. Indien u als producent/invoerder aansluit bij PV-Cycle neemt PV-Cycle de wettelijke verplichtingen die u als producent/invoerder heeft inzake inzameling, verwerking en rapportage op zich. Dit collectieve systeem wordt gefinancierd aan de hand van milieubijdrages. Alle fotovoltaïsche zonnepanelen zijn huishoudelijke AEEA dit houdt in dat de milieubijdrage de administratieve kosten en de kosten voor ophaling en verwerking dekt.

 • Door zelf een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan ter goedkeuring voor te leggen aan de OVAM. In dit plan moet worden beschreven hoe u als producent/invoerder individueel aan de aanvaardingsplicht voldoet. Concreet betekent dit dat de invoerder/producent dient in te staan voor de inzameling en verwerking van de EEA die door het bedrijf op de markt wordt gebracht en dat hierover jaarlijks dient gerapporteerd te worden aan de OVAM. Het individueel plan is in eerste plaats bedoeld voor producenten van professionele AEEA die, bijvoorbeeld door een leasingsysteem, volledige controle behouden over wat er met de toestellen gebeurt op einde levensduur. Aangezien u als producent met individueel plan over de hele levensduur moet rapporteren, van op de markt zetten tot hoeveel afgedankte toestellen u inzamelt en wat de verwerkingsresultaten zijn, is het een administratief vrij zware procedure.

Let op! Indien u ook batterijen produceert of invoert, en op de Belgische markt brengt, dient u ook aan te sluiten bij Bebat. Klik hier voor meer info over de aanvaardingsplicht batterijen en Bebat.

Hoe aansluiten bij Recupel?

Ga naar de website van Recupel:

Voor de apparatenlijst van Recupel klikt u hier.

Contactgegevens Recupel: August Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL. Tel: 0800 40 3 87.

Hoe aansluiten bij Bebat?

Als u wenst aan te sluiten bij Bebat omdat u batterijen produceert en/of invoert( ook al zitten deze in een toestel), en op de Belgische markt brengt, stuurt u best een email met uw bedrijfsgegevens naar screen@bebat.be. Na ontvangst van uw email stuurt Bebat u alle toetredingsdocumenten en -voorwaarden.

Voor meer informatie over toetreding tot Bebat kunt u Bebat contacteren via screen@bebat.be of 016 76 88 90.

Meer info vindt u  op de website van Bebat.

2. Door zelf een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan ter goedkeuring voor te leggen aan de OVAM.

In dit plan moet u beschrijven hoe u als producent/invoerder individueel aan de aanvaardingsplicht voldoet. Concreet betekent dit dat de invoerder/producent moet instaan voor de inzameling en verwerking van de EEA die door het bedrijf op de markt wordt gebracht en dat die hierover jaarlijks moet rapporteren aan de OVAM. Op de link vindt u een handleiding hoe u een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan moet opstellen.

Terug

Opslag van AEEA

Teruggenomen AEEA van klanten moeten gescheiden van andere afvalstoffen opgeslagen worden. Conform artikel 5.2.5.2 van het VLAREMA moet u de ingezamelde AEEA op een milieuverantwoorde wijze opgeslaan . Dit wil zeggen: weersbestendig en op een verharde ondergrond. Als er kans is op lekken (van bvb. koelvloeistoffen), moet u een opvangvoorziening plaatsen.

Terug

Hoe verwijdert u reglementair en milieuverantwoord uw huishoudelijk AEEA?

De wijze waarop u zich als producent/invoerder reglementair kunt ontdoen van uw AEEA dat u in het kader van de aanvaardingsplicht heeft ontvangen van klanten, hangt af van de keuze die u maakt tussen enerzijds het aansluiten bij het collectieve systeem (lid worden van Recupel, PV-cycle en/of Bebat), en anderzijds het op individuele wijze voldoen aan de aanvaardingsplicht (opstellen en naleven van een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan dat dient goedgekeurd te worden door de OVAM). Afhankelijk van de keuze die u maakt tussen het collectieve versus het individuele systeem, heeft u verschillende mogelijkheden.

Inzameling via het Recupel-inzamelsysteem

Indien u lid wordt van Recupel kan u of uw klanten gebruik maken van volgende inzamelmogelijkheden:

 • Recupel ophaalpunt worden (enkel voorhuishoudelijk AEEA)

  Recupel haalt bij uw bedrijf onder bepaalde voorwaarden huishoudelijk AEEA op als u zich registreert als ophaalpunt. Huishoudelijke AEEA en gasontladingslampen worden gratis opgehaald door Recupel. Aansluiten bij Recupel als ophaalpunt is gratis. Indien uw bedrijf ophaalpunt wordt van huishoudelijke AEEA, wordt er door Recupel gratis een recipiënt voorzien waarin u uw AEEA kan plaatsen (een boxpallet of container). Ook 8 lossen eenheden AEEA worden opgehaald door Recupel. Voor de ophaling van gasontladingslampen is er een specifiek systeem uitgewerkt: er is een ‘lampendoos’ ter beschikking die tot 50 kg lampen kan bevatten en een ‘lampenbox’ die tot 200 kg lampen kan bevatten. Voor meer info klik hier.

 • Bij winkels met met een verkoopoppervlakte van ten minste 400m² geldt het principe “1 voor 0”, wat wil zeggen dat je verplicht bent om steeds gratis heel kleine AEEA (< 25cm (gsm, tablet, scheerapparaat, ...)) te aanvaarden zonder een nieuw gelijkaardig product te kopen. Er zijn ook winkels met een verkoopoppervlakte voor EEA van minder dan 400 m² die de gratis terugname van hel kleine AEEA aanbieden zonder dat ze dit verplicht zijn.

 • Ophaling van AEEA via het een Recupel-partner

  U kan uw AEEA ook laten ophalen door een Recupel-partner. Op die manier kan u uw AEEA zonder directe tussenkomst van Recupel laten ophalen door één van de inzamelaars die met Recupel een contract heeft afgesloten. Recupel ontwikkelde een handige app waarmee u voor uw AEEA direct in contact kan treden met mogelijke ophalers: de Smartloop app.

 • Zelf afvoeren van uw AEEA naar een Recupel-partner

  Als u zelf instaat voor het vervoer van uw AEEA kan u met uw huishoudelijke AEEA gratis terecht bij een Recupel-partner die een vergunning heeft voor de opslag van AEEA. Dit kan ook via de Smartloop app.

 • Kringloopcentrum

  Indien u herbruikbaar AEEA heeft, kan u contact opnemen met een erkend kringloopcentrum. Voor meer inlichtingen en adressen van kringloopcentra: www.dekringwinkel.be.

 • Containerpark

  Als er enkel kleine hoeveelheden huishoudelijke AEEA af te voeren zijn, is ook het containerpark een mogelijkheid. In sommige regio’s worden bedrijven toegelaten op het containerpark (vooraf navragen bij de gemeente!).

Inzamelsysteem voor fotovoltaïsche zonnepanelen via PV-Cycle

Wanneer u zich wenst te ontdoen van fotovoltaïsche zonnepanelen kan u deze gratis achterlaten bij de leverancier of u kan contact opnemen met één van de PV-cycle inzamelpunten.

Inzamelsysteem via een goedgekeurd individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan

Wanneer u als producent/invoerder kiest voor een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan kan u geen gebruik maken van de inzameldiensten die Recupel aan z'n leden aanbiedt. In het individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan dient u zelf een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar en een vergunde verwerker te kiezen die zal instaan voor de ophaling respectievelijk de verwerking van uw AEEA.

Ieder jaar dient er bovendien gerapporteerd te worden aan de OVAM omtrent de inzameling en verwerking die u in het kader van uw individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan heeft bereikt. Deze rapportage dient éénmaal gedurende de looptijd van het plan gevalideerd te worden door een externe keuringsinstelling geaccrediteerd volgens de ISO 17020-standaard. Een lijst met keuringsinstellingen vindt u hier.

Daarnaast heeft u ook de verplichting jaarlijks te rapporteren in BeWeee. U rapporteert hier hoeveel jaarlijks voor 1 juli hoeveel u het voorgaande jaar op de markt bracht, inzamelde en de verwerkingsresultaten.

Rechtstreekse inzameling via een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar of vergunde verwerker

Anderzijds zijn er een aantal mogelijkheden buiten de aanvaardingplicht om. U kan uw AEEA ook laten ophalen door een geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of zelf afvoeren naar een vergunde verwerker. Opgelet! Deze geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar, of vergunde verwerker dient wel een contract af te sluiten met Recupel of PV Cycle indien u zelf bij deze collectieve systemen bent aangesloten als producent/invoerder.

Terug

Transport

Geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar

Als het vervoer van AEEA dat u in het kader van de aanvaardingsplicht hebt teruggenomen van uw klanten door derden gebeurt, moeten deze over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar beschikken. De lijst van geregistreerde vervoerders en geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van AEEA vindt u onderaan.

Als u AEEA dat u in het kader van de aanvaardingsplicht hebt teruggenomen van uw klanten zelf wenst te vervoeren naar een verwerker, heeft u geen registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar nodig voor het vervoer van dit AEEA.

Identificatieformulier

Van elke ophaling van AEEA is een document nodig waarop staat waar het AEEA naartoe is gegaan met o.a. datum, hoeveelheid en soort apparaten. U kunt hiervoor het identificatieformulier voor afvalstoffen gebruiken, of het document dat Recupel gebruikt bij de ophaling. Het identificatieformulier voor gevaarlijke afvalstoffen is van toepassing voor gevaarlijk AEEA. Zie hiervoor ook naar het standpunt certificering van AEEA

Als u AEEA dat u in het kader van de aanvaardingsplicht hebt teruggenomen van uw klanten, zelf vervoert naar een verwerker hoeft u geen identificatieformulier in te vullen. Meer info over wanneer onderdelen of componenten gevaarlijk zijn, vindt u in het Standpunt catalogering AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Als u AEEA dat u in het kader van de aanvaardingsplicht hebt teruggenomen van uw klanten zelf vervoert naar een verwerker hoeft u geen identificatieformulier in te vullen.

Grensoverschrijdende transporten

Wanneer gevaarlijke AEEA naar het buitenland wordt vervoerd, moet er steeds aan de Europese verordering (1013/2006/EG) betreffende de overbrenging van afvalstoffen voldaan worden. Voor AEEA houdt dit concreet in dat er steeds een goedgekeurde kennisgeving vereist is.

Daarnaast legt het VLAREMA (artikel 5.2.5.4) op dat de opdrachtgever van het grensoverschrijdende transport van AEEA de doelstellingen inzake hergebruik en nuttige toepassing van artikel 3.4.4.5 dient te behalen, en bovendien dient te laten valideren door een onafhankelijke keuringsinstelling die geaccrediteerd is op basis van ISO 17020. Een lijst met keuringsinstellingen vindt u hier.

Voor uitvoer van gevaarlijke AEEA naar niet-OESO landen geldt er een exportverbod. Meer info vindt u in het Standpunt catalogering AEEA. Dit document vindt u rechts op deze pagina bij Publicaties.

Terug

Verwerking en recyclage

Demontage van AEEA vereist steeds een vergunning. Een apparaat volledig ontmantelen mag enkel door vergunde verwerkers gebeuren. Het weghalen van gevaarlijke onderdelen is voorbehouden voor bedrijven die deze activiteit in hun milieuvergunning hebben opgenomen. De lijst van vergunde verwerkers van AEEA vindt u hier.

Terug

Controlebevoegdheid OVAM

De OVAM is de bevoegde instantie voor controle op de aanvaardingsplicht. De toezichthouders van de OVAM hebben het recht op onder meer toegang, inzage/kopie van zakelijke gegevens en het doen van vaststellingen. De toezichtrechten van de toezichthouders zijn opgenomen in het decreet algemene bepalingen milieubeleid van 5 april 1995 (Titel XVI, hoofdstuk III, artikel 16.3.10).

Als er overtredingen worden vastgesteld kan er een verslag van vaststelling (VVV) of een proces-verbaal (PV) worden opgesteld.

Terug