Proefproject collectieve inzameling bedrijfsafval op bedrijventerrein

  • 12 december 2017

Elke onderneming kampt wel met bedrijfsafval waar ze moeilijk van afraakt. Voor ‘trage’ afvalstromen die maar in kleine hoeveelheden vrijkomen, hebben ondernemingen vaak geen structurele oplossingen. Op bedrijventerreinen kunnen ze samenwerken om zich van dat afval te ontdoen. De OVAM zet momenteel proefprojecten op touw om te onderzoeken hoe dat in z’n werk kan gaan. Zo vond op 24 oktober 2017 een collectieve inzamelactie plaats voor ‘trage’ stromen op het bedrijventerrein Researchpark Haasrode.

Samen selectief inzamelen

De meer dan tweehonderd bedrijven op het Researchpark zijn jaarlijks verantwoordelijk voor een aanzienlijke afvalberg. Voor de afvalstromen die in grote hoeveelheden vrijkomen, hebben bedrijven meestal zelf een oplossing. Maar bepaalde afvalstromen vinden hun weg nog altijd niet naar recyclage, hoewel ze perfect recycleerbaar zijn. Het gaat over stromen die in kleinere hoeveelheden aanwezig zijn, zoals batterijen, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, plastiek folies en piepschuim.

Op 24 oktober konden de bedrijven in Haasrode die specifieke afvalstromen naar een centrale locatie op het bedrijventerrein brengen, waarna een professionele inzamelaar van bedrijfsafval al het afval in één keer ophaalde. De bedrijven werden ruim op voorhand van de actie op de hoogte gebracht, zodat ze hun afval wat konden ‘opsparen’. Tijdens de actie boden we iedereen een smakelijk kopje koffie aan, zodat de bedrijven de kans kregen om een babbeltje te slaan.

Win-win

De inzamelactie was goed voor 532 kilo ingezameld afval. Daarmee bespaarden de bedrijven 236,8 kilo CO2, het equivalent van meer dan 1500 kilometer met de wagen. Door beter te recycleren en gezamenlijk afval in te zamelen, sparen bedrijven ook geld uit. Het is dus een win-win voor het milieu en ondernemingen.

Verschillende formules

Voor de OVAM was het proefproject een goede manier om te achterhalen hoe collectieve inzamelingen op bedrijventerreinen het best worden georganiseerd. Daarvoor proberen we verschillende formules uit.

De inzamelactie op 24 oktober was een initiatief van Voka Vlaams-Brabant, het milieu-infopunt voor kmo’s (miK), de OVAM, Interleuven, POM Vlaams-Brabant, Bebat, VAL-I-PAC en Recupel.